main-bg

Voter Services

VANREDNI IZBORI ZA PREDSEDNIKA OPŠTINE

U OPŠTINI GLOGOVAC 04 DECEMBRA 2016

PERIOD ZA USLUGE BIRACA

Centralna Izborna Komisija Republike Kosovo vrši pripreme za organizovanje Vanrednih Izbora za Predsednika Opštine u Opštini Glogovac, koji ce se održati, 04 decembra 2016.

Preko Perioda za Usluge Biraca, CIK omogucava svim pravno podobnim biracima da promene Biracki Centar po svom izboru i bliže njihovom prebivalištu.

Period za Usluge Biraca pocinje, 10 novembra 2016 i završava se 22 novembra 2016.

Tokom ovog perioda biracima se pružaju opšte informacije kao što su:

  • Da li se pravno podobni birac nalazi na birackom spisku

  • U kojem birackom centru ce glasati

  • Gde i kako biraci mogu da promene svoj biracki centar

CIK je dao na raspolaganju biracima biracke spiskove koji se nalaze na ulazu zgrade koje se koriste kao biracki centri tokom izbora i preliminarni biracki spisak u objektu u kojem se nalaze Opštinske Izborne Komisije.

Za sve detaljne informacije vi možete posetiti:

  • Kancelarije Opštinske Izborne Komisije koje se nalaze u zgradama skupština opština.

  • A takode možete da posetite web-stranicu CIK-a www.kqz-ks.org gde na desnoj strani u linku GDE CEŠ GLASATI? 


Objavljena je aplikacij online za promenu birackog centra, gde vi možete da pogledate u kojem birackom centru ce te glasati na dan izbora i takode imate mogucnost da promenite biracki centar putem aplikacije.Da bi ste se povezali direktno sa aplikacijom kliknite “ovde”.

  • Promenu Birackog Centra takode možete da izvršite u kancelariji Opštinske Izborne Komisije  popunjavanjem obrasca za  Promenu Birackog Centra  uz pomoc Opštinske Izborne Komisije, ili

  • Za dodatne informacije pozovite na besplatni broj telefona 0 800 55 555.

Ako ste promenili mesto boravka i želite da glasate u biracki centar neke druge opštine, vi treba da obavestite OCCR (Opštinski Centar za Civilnu Registraciju) za promenu vaše adrese. Nakon obnavljanja adrese u CivilnommRegistru, promena ce se odraziti na Birackom Spisku.