main-bg

Anëtaret e KQZ-së

Binak Vishaj

Binak Vishaj

Anëtar i KQZ-së/ AAK

Binak Vishaj, lindi më 28.04.1979 në Deçan. Ka mbaruar Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës: më 2004, dhe Masterin, më 2011. Gjithashtu, ka ndjekur edhe studimet për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci në Akademinë Diplomatike Shqiptare në Tiranë, më 2005. Në periudhën kohore 204-05, ka punuar si Zyrtarë i Lartë Ligjor në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave, ndërsa në periudhën kohore 2005–2007, ka qenë shef i Kabinetit të Ministirit në Ministrine e Punës dhe Mirëqënies Sociale. Në periudhën 2007-08, ka qenë anëtar i Asamblesë Komunale në Komunën e Deçanit. Kurse, në periudhën kohore 2008-09, ka qenë nënkryetar i Komunës së Deçanit. 

Ndërkaq, ka ushtruar edhe detyrën e drejtorit Ekzekutiv në gazetës ditore”Nacional”, dhe detyrën e ekspertit të partisë AAK, në Komisionin Parlamentar për Refomën Kushtetuese. Në fushën e specializimeve, Binak Vishaj ka kryer trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. 

Fletë këto gjuhë: 

shqip 

anglisht