main-bg

Anëtaret e KQZ-së

Ercan Spat

Ercan Spat

Anëtar i KQZ-së/ KDTP

Lindi në Prizren, më 01.06. 1956. Shkollën Fillore dhe të Mesme i mbaroi në Prizren,

ndërsa ka studiuar Shkencat Teknike – degën e Makinerisë. Ka punuar si profesor në

Shkollën e Mesme Teknike “Gani Qavderbasha”, në vitin 1979-80. Gjatë viteve 1982-

02, ka punuar në ndërmarrjen “Unimont” në Prizren. Në periudhën 2002-07, ka qenë në

funksionin si nënkryetar i parë kryetarit të Kuvendit Komunal të Prizrenit. Në periudhën

2007-09, ka qenë zëvendës i kryetarit të Komunës së Prizrenit për Komunitete.

Anëtar i KDTP-së që nga formimi: 1990. Prej vitit 2008, anëtar i Kryesisë së degës së

KDTP-së. Në angazhimet e ndryshme, ka përfaqësuar komunitetin turk në nivele të

ndryshme në komunë, e më gjërë. Ka marrë pjesë në simpoziume, seminare dhe në

udhëtime të ndryshme ndërkombëtare me karakter studiues , hulumtues, analizues etj .

Gjuhët:

turqisht

shqip

serbisht

anglisht

boshnjakisht

E-mail: ercanspat@hotmail.com

Tel: 044/140-170

Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti”, I/7, Prizren