main-bg

Formularët e Publikimit Financiar të Kandidatëve

Emri i Subjektit Politik   Formularët e Publikimit Financiar 
të Kandidatëve
Deklaratat Politike  
LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
Shkarko Pjesën e Parë 
Shkarko Pjesën e Dytë 
Shkarko
PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
Shkarko Pjesën e Parë  
Shkarko Pjesën e Dytë 
Shkarko
AAK - ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS
Shkarko Pjesën e Parë   
Shkarko Pjesën e Dytë 
Shkarko
AKR - ALEANCA KOSOVA E RE
ShkarkoShkarko
NISMA - NISMA PËR KOSOVËN
Shkarko Pjesën e Parë 
Shkarko Pjesën e Dytë 
Shkarko
LËVIZJA VETËVENDOSJE!
Shkarko Pjesën e Parë 
Shkarko Pjesën e Dytë 
Shkarko 
ALTERNATIVA
Shkarko Shkarko 
LB - LËVIZJA PËR BASHKIM
Shkarko Shkarko
PSD - PARTIA SOCIAL DEMOKRATE
Shkarko Shkarko
PD - PARTIA E DREJTËSISË
Shkarko Shkarko
FJALA
Shkarko Shkarko
LQV - LËVIZJA QYTETARE VATRA
Shkarko Shkarko 
URA - PARTIA URA
Shkarko Shkarko
BK - BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS
Shkarko Shkarko
OBKD - ORGANIZATA E BALLIT KOMBËTAR DEMOKRAT
Shkarko Shkarko
PEK - PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
KDTP - KOSOVA DEMOKRATiK TÜRK PARTiSi
Shkarko Shkarko 
KTAP - KOSOVA TÜRK ADALET PARTiSi
ShkarkoShkarko 
IRDK - INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE KOSOVËS
ShkarkoShkarko 
PSHDK - PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
PAI - PARTIA E ASHKANLIVE PËR INTEGRIM
ShkarkoShkarko
PLE - PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
ShkarkoShkarko
PDAK - PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
ShkarkoShkarko
KNRP - KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA
Shkarko Shkarko
GIG - GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE
ShkarkoShkarko
PG - POKRET ZA GORA
ShkarkoShkarko
AGI - AKTIVNA GRAÐANSKA INICIJATIVA
ShkarkoShkarko 
JGP - JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA
ShkarkoShkarko
NSK - NAPREDNA SNAGA KOSOVA
Shkarko Shkarko 
SLS - SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA
ShkarkoShkarko
PKS - PARTIJA KOSOVSKIH SRBA
ShkarkoShkarko 
NDS - NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
ShkarkoShkarko
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Shkarko Shkarko
PDS - PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA
ShkarkoShkarko
SRPSKA LISTA
ShkarkoShkarko
IQ INICIATIVA QYTETARE PËR DREJTËSI DHE UNITET
Shkarko Shkarko
IQ INICIATIVA SHQIPËTARE PËR KLLOKOT
Shkarko Shkarko
IQ INICIATIVË QYTETARE LËVIZJA PËR DREJTËSI
Shkarko Shkarko
IQ INCIATIVA QYTETARE SHQIPËTARE
ShkarkoShkarko
IQ INICIATIVA SHQIPËTARE PËR SYRINIKË
Shkarko Shkarko
IQ INICIATIVA E THERANDËS
ShkarkoShkarko
IQ INICIATIVA PËR PROGRESIN E KLINËS
ShkarkoShkarko
IQ INCIATIVA TË PAVARURIT E ISTOGUT
ShkarkoShkarko
IQ NISMA QYTETARE PËR FERIZAJ
ShkarkoShkarko
IQ VIZIONI PËR DRENASIN
ShkarkoShkarko 
IQ INCIATIVA QYTETARE PËR DRENASIN
Shkarko Shkarko
IQ INICIATIVA QYTETARE PËR NOVOBËRDËN
Shkarko Shkarko
IQ INICIATIVA QYTETARE KLLOKOT MOGILL
Shkarko Shkarko
IQ LISTA PËR KAÇANIKUN
Shkarko Shkarko
IQ DYZETENJËMIJË
Shkarko Shkarko
GI LIPLJAN NAŠA KUCAShkarko Shkarko
GI JEDNAKO ZA SVE
Shkarko Shkarko 
GI GRAÐANSKA INICIJATIVA MLADIHShkarko Shkarko
GI DEMOKRATSKA INICIJATIVAShkarkoShkarko 
GI NARODNA PRAVDAShkarko  Shkarko 
GI NARODNO JEDINSTVO
ShkarkoShkarko 
GI ZA NAŠ ZVECAN
Shkarko Shkarko 
GI KLOKOT-VRBOVAC
Shkarko Shkarko 
GI GRAÐANSKA INICIJATIVA CENTRALNO KOSOVO
ShkarkoShkarko
GI ZA EVROPSKO POMORAVLJEShkarko Shkarko
GI GRAÐANSKA INICIJATIVA NARODNA SLOGA
Shkarko Shkarko 
GI NOVI POCETAK
ShkarkoShkarko 
GI GRAÐANSKA INICIJATIVA ZA ZUBIN POTOK Shkarko   Shkarko 
GI GRAÐANSKA INICIJATIVA ZAJEDNO
Shkarko Shkarko 
GI SDP - OLIVER IVANOVIC ShkarkoShkarko 
HAMIT KASTRATIShkarkoShkarko
ARBEN NIKA  ShkarkoShkarko 
SMAJL MUSTAFA Shkarko   Shkarko 
NEXHMEDIN HAXHIU Shkarko Shkarko   
BASRI GASHANI
ShkarkoShkarko 
RUFKI SUMA
Shkarko Shkarko 
NAIM ZEQIRI
ShkarkoShkarko 
BEKIM IBISHI
ShkarkoShkarko 
BEKIM JASHARI ShkarkoShkarko
ADEM BEQIRI ShkarkoShkarko
NEXHAT KRASNIQI ShkarkoShkarko
ISTREF ELSHANI
ShkarkoShkarko
BESIM MISINI Shkarko Shkarko 
FATMIR RASHITI ShkarkoShkarko 
BASRI BRAHIMI ShkarkoShkarko 
FISNIK GJINAJShkarkoShkarko 
SHAIP SHALAShkarkoShkarko
YLBER ISLAMI ShkarkoShkarko
SALIH MEHA Shkarko Shkarko 
RIZA KRUEZI ShkarkoShkarko 
MEHDI SALI
ShkarkoShkarko 
SELAJDIN BYTYÇI
ShkarkoShkarko   
BOJAN SAICIC
ShkarkoShkarko 
RADENKO BELOŠEVIC Shkarko Shkarko 
SLAVIŠA MALIKOVICShkarko Shkarko