main-bg

Anëtaret e KQZ-së

Ilir Gashi

Anëtar i KQZ-së/ PDK

U lind në Llapushnik të Drenasit më 06.06.1978. Shkollën Fillore dhe të Mesme, i mbaroi në Drenas.Ka ndjekur shkollën e lart te gjuhës anglez ne Prizren nga viti 1999 deri në vitin 2002. Diplomoi në Shkencat Politike në Universitetin e Prishtinës, më 2009. 

Aktualisht anëtar i KQZ-së dhe Këshilltar i Grupit Parlamentar të PDK-s.

Përvoja e punës:

Asistent i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës në periudhën 2005/08.

Ka ushtruar funksionin e Zyrtarit të Lartë, pran Kryetarit të Kuvendit të Kosovës z. Jakup Krasniqi që nga janari i vitit 2008 deri në vitin 2010. 

Trajnime:

Akademia e Shkencave Politike – Instituti Për Studime Politike/Strasburg – Universiteti Verorë (Francë: 28 Qershor 8 Korrik 2007). Akademia e Trajnimit Politik / Instituti Nacionaldemokratik/NDI 

Trajnime rreth Zgjedhejeve dhe proceseve zgjedhore:

SHBA(Washington DC, Virgjinia, Meriland) 2012

Skoci- Edinburg 2011

Britani e Madhe (Londer), 2010

Pjesëmarrës në Konferenca Ndërkombëtare:

SHBA- Sistemi politik Amerikan 2012

Varshavë (Konferenca e ACEEEO) lidhur me praktikat mbi proceset zgjedhore. 2013

Interesimi: Zgjedhjet  dhe Marrëdhëniet me Publikun dhe Fusha e Diplomacisë. 

Gjuhët 

shqip 

anglisht 

serbisht (pjesërisht) 

E-mail: ilir.gashi_@hotmail.com; ilir.gashi@assembly-kosova.org; gashiilir@gmail.com 

Tel: ( mob. 044 226 - 291 ).

Vendbanimi i përhershëm: rr.Bujana, nr. 96, Prizren-Kosovë.