main-bg

Junik

Xhavit Gaxherri - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 676 236

E-mail: xhavit.gaxherri@kqz-ks.org; xhavit_gaxherri@hotmail.com

Adresa: Ish Objekti i Administrates


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 5,526
Qendra të votimit: 1
Vendvotime: 7 


3101C - Shkolla "Edmond Hoxha"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 3101C

Lokacioni: Junik

Votues: 5,526

Vendvotime: 7