main-bg

Kaçanik

Artan Mezraja - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 551 765

E-mail: artan.mezraja@kqz-ks.org;

Adresa: Barakat ne Oborr te Komunes


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 32,291
Qendra të votimit: 19
Vendvotime: 46 


0701D - Shkolla Mesme "Skenderbeu"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0701D

Lokacioni: Kaçanik

Votues: 5,572

Vendvotime: 7

0701X - Shkolla "Emin Duraku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0701X

Lokacioni: Kaçanik

Votues: 6,773

Vendvotime: 8

0702D - Shkolla Fillore "Gafurr Luma"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0702D

Lokacioni: Glloboqicë

Votues: 1,515

Vendvotime: 2

0703D - Shkolla Fillore "Qamil Ilazi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0703D

Lokacioni: Kaçaniki Vjetër

Votues: 1,629

Vendvotime: 2

0704D - Shkolla Fillore "Agim Bajrami"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0704D

Lokacioni: Stagovë

Votues: 1,213

Vendvotime: 2

0705D - Shkolla Fillore "Jusuf Gërvalla"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0705D

Lokacioni: Biçec

Votues: 1,416

Vendvotime: 2

0706D - Shkolla Fillore "Kadri Zeka"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0706D

Lokacioni: Dubravë

Votues: 2,815

Vendvotime: 4

0707D - Shkolla Fillore "Ali Asllani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0707D

Lokacioni: Doganaj

Votues: 3,069

Vendvotime: 4

0708D - Shkolla Fillore "Jusuf Gervalla"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0708D

Lokacioni: Nikë

Votues: 776

Vendvotime: 1

0710D - Shkolla Fillore "Dituria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0710D

Lokacioni: Ivajë

Votues: 670

Vendvotime: 1

0711D - Shkolla Fillore "Nazmi Osmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0711D

Lokacioni: Bajnicë

Votues: 580

Vendvotime: 1

0712D - Shkolla Fillore "Nazmi Osmani"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0712D

Lokacioni: Elezaj

Votues: 1,321

Vendvotime: 2

0713D - Shkolla Fillore "7 Shtatori"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0713D

Lokacioni: Begrace

Votues: 1,886

Vendvotime: 3

0714D - Shkolla Fillore "Dituria"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0714D

Lokacioni: Shtrazhë

Votues: 327

Vendvotime: 1

0715D - Shkolla Fillore "Naim Frasheri

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0715D

Lokacioni: Kotline

Votues: 613

Vendvotime: 1

0716D - Shkolla Fillore "Idriz Seferi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0716D

Lokacioni: Gajre

Votues: 502

Vendvotime: 1

0717D - Shkolla Fillore "Emin Duraku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0717D

Lokacioni: Gjurgjedell

Votues: 346

Vendvotime: 1

0718D - Shkolla Fillore "Emin Duraku"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0718D

Lokacioni: Korbliq

Votues: 201

Vendvotime: 1

0719D - Shkolla Fillore "Idriz Seferi"

Statistikat e përgjithshme:

Numri i qendrës së votimit: 0719D

Lokacioni: Kovaçeci

Votues: 1,067

Vendvotime: 2