main-bg

Kontakti

 

 

 KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

Rr. Migjeni .nr 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

Tel:+381 /0/ 38 211 337,  E-maili: infokqz@kqz-ks.org 

Për t'u lidhur me njësitë e mëposhtme kontaktoni numrat përkatës. 


Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv 

tel: +381 /0/ 38 211 337,  e-mail: Enisa.basha@kqz-ks.org ; 


Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

tel: +381 /0/ 38 211 995, e-mail: valmira.selmani@kqz-ks.org  


Zëdhënësi i KQZ-së

tel:; e-mail:valmir.elezi@kqz-ks.org 


Divizioni për Shërbimin e  Votuesve

Tel: 0 800 55 555,  e-mail:besnik.buzhala@kqz-ks.org ;


Divizioni për Informimin dhe Edukimin e Votuesve

Tel: +381 /0/ 38 212 440, e-mail: azemine.beqiri@kqz-ks.org