main-bg

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi raportin e Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve pas rinumërimit

Në mbledhjen e mbajtur më datë 23 nëntor 2017 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi raportin e Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve pas rinumërimit. Me datë 8 nëntor 2017, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli Rezultatet Përfundimtare të Zgjedhjeve për Kuvende Komunale.

Pas ankesave të parashtruara në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe vendimeve të këtij institucioni për rinumërimin e 444 Vendvotimeve nga komuna të ndryshme, në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve është përmbyllur rinumërimi i Vendvotimeve nga Zgjedhjet për Kuvende Komunale.

Rezultatet pas rinumërimit janë si në vijim: