main-bg

Prokurime

 • 06-08-2013 00:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: Shtypja e Fletëvotimeve dhe Broshurave për zgjedhjet lokale 2013

  Shkarko
 • 01-08-2013 08:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me Material Administrativ për pakot e vendvotimeve

  Shkarko
 • 26-07-2013 08:05

  Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me zarfa

  Shkarko
 • 26-07-2013 08:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me doracak Trajnimi

  Shkarko
 • 24-07-2013 08:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: Materiale të shtypura për fushatën e Informimit Publik

  Shkarko
 • 23-07-2013 15:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: Realizimi i TV spoteve , radio spoteve dhe sigurimin e hapësirës mediale për fushatën e informimit te votuesve

  Shkarko
 • 18-07-2013 18:01

  Njoftim për dhënie të kontratës: Aplikimi dhe votimi jashtë vendit për Zgjedhjet Lokale në Kosovë

  Shkarko
 • 18-07-2013 18:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizimi me material për fushatën e informimit të votuesve të rinj (pajisje me kapela të fushatës me mbishkrime, me fanella, me topa të tenisit,lapsa kimik me mbishkrime, shtypje të banerave, pajisje me stenda, shtypje të fletëpalosjeve

  Shkarko
 • 08-07-2013 10:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: TV spote dhe radio spote për informim të votuesve të rinj

  Shkarko
 • 22-01-2013 00:00

  Njoftim për dhënie të kontratës: Sigurimi i Automjeteve TPL plus dhe kasko e plote për automjetet e SKQZ-se

  Shkarko