main-bg

Raportet Financiare & Auditimet


 Akronimi Emri i Subjektit PolitikViti 2013Viti 2014Viti 2015Viti 2016
1AAKALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËSShkarkoShkarkoShkarkoShkarko
2BSDAKBOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVAShkarkoShkarko  
3GIGGRAÐANSKA INICIJATIVA GOREShkarkoShkarko  
4IRDKINICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËSShkarkoShkarko  
5JSLJEDINSTVENA SRPSKA LISTAShkarkoShkarko  
6KDTPKOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISIShkarkoShkarkoShkarkoShkarko 
7KKRKOALICIONI PËR KOSOVË TË REShkarkoShkarko  
8KNRPKOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA
ShkarkoShkarko Shkarko
9KZAKOALICIJA ZA GORA
Shkarko
Shkarko
Shkarko
10LDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËSShkarkoShkarko
ShkarkoShkarko
11NDSNOVA DEMOKRATSKA STRANKAShkarkoShkarkoShkarko Shkarko
12NISMANISMA PËR KOSOVËN
ShkarkoShkarkoShkarko
13PDAKPARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËSShkarkoShkarkoShkarkoShkarko
14PDKPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËSShkarkoShkarkoShkarkoShkarko
15PDSPROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA
ShkarkoShkarkoShkarko
16PAIPARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIMShkarkoShkarkoShkarkoShkarko
17PLEPARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
ShkarkoShkarkoShkarko
18PRBKPARTIA E ROME E BASHKUAR E KOSOVËSShkarkoShkarko  
19SLSSAMOSTALNA LIBERALNA STRANKAShkarkoShkarko  
20SDS KIMSRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIMShkarko   Shkarko   
21SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL
ShkarkoShkarkoShkarko
22VAKATKOALICIONI VAKATShkarkoShkarkoShkarkoShkarko
23VVVETËVENDOSJEShkarkoShkarkoShkarko Shkarko
Raporti vjetor financiar i auditimit 2011


Raporti vjetor financiar i auditimit 2012

 Akronimi Emri i Subjektit PolitikViti 2012Viti 2011  
1AKR
ALEANCA KOSOVA E RE
ShkarkoShkarko  
2AAK
ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS
ShkarkoShkarko  
3ADKALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVESShkarko
Shkarko
  
4BKBALLI KOMBËTAR I KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
  
5BDBASHKIMI DEMOKRATIK
Shkarko
Shkarko
  
6BSDAKBOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA
Shkarko
Shkarko
  
7CDSCRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
  
8CLSCRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
  
DSKDEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËSShkarko   
10DADEMOKRATSKA ALTERNATIVA
Shkarko
Shkarko
  
11DSBDEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA
Shkarko
Shkarko
  
12DSVDEMOKRATSKA STRANKA VATAN
ShkarkoShkarko
  
13GIGGRAÐANSKA INICIJATIVA GORE
Shkarko
Shkarko
  
14IRDKINICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko  
15
INICIATIVA QYTETARE - LËVIZJA VETVENDOSJE
ShkarkoShkarko  
16JSLJEDINSTVENA SRPSKA LISTA
ShkarkoShkarko  
17VAKATKOALICIJA VAKAT
ShkarkoShkarko
  
18KDTPKOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI
ShkarkoShkarko  
19KTBKOSOVA TURK BIRLIGI
ShkarkoShkarko  
20LBLËVIZJA PËR BASHKIM
ShkarkoShkarko  
21LDDLIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË
ShkarkoShkarko  
22LDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko  
23LEKLIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS
ShkarkoShkarko  
24NCPKNARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA
ShkarkoShkarko  
25NBSNOVA BOŠNJACKA STRANKA
ShkarkoShkarko  
26NDNOVA DEMOKRATIJA
ShkarkoShkarko  
27NDSNOVA DEMOKRATSKA STRANKA
ShkarkoShkarko  
28PDAKPARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS
ShkarkoShkarko  
29PDKPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko  
30PDKIPARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM
ShkarkoShkarko  
31PAIPARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
ShkarkoShkarko  
32PDPARTIA E DREJTËSISË
ShkarkoShkarko  
33PPIPARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE
Shkarko
Shkarko
  
34PPK
PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
  
35PGJKPARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
  
36PEKPARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS
ShkarkoShkarko
  
37PLKPARTIA LIBERALE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
  
38PNDSHPARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE
Shkarko
Shkarko
  
39PREBKPARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
  
40PSHDKPARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
  
41PSDPARTIA SOCIALDEMOKRATE
Shkarko
Shkarko
  
42PSKPARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS
Shkarko
Shkarko
  
43PDIPARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE
Shkarko
Shkarko
  
44SDSSAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
  
45SLSSAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
  
46SNSDSAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
Shkarko
Shkarko
  
47SDSGSOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE
Shkarko
Shkarko
  
48SDS KIMSRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM
ShkarkoShkarko
  
49SNSSRPSKA NARODNA STRANKA
Shkarko
Shkarko
  
50SSDSSRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
  
51SKMSSRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA
Shkarko
Shkarko
  
52SDASTRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Shkarko
Shkarko
  
53SDPSTRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA
Shkarko
Shkarko
  
54USBUJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA
Shkarko
Shkarko