main-bg

Rregullat Zgjedhore

 • Rregulla nr. 19/2016 për Këshillat e Vendvotimeve

  Shkarko
 • Rregulla nr. 18/2016 për Emërimin, Përbërjen dhe Funksionimin e Komisioneve Komunale Zgjedhore

  Shkarko
 • Udhëzues për Menaxherët dhe stafin e Qendrave të Votimit

  Shkarko
 • Rregulla nr. 03/2013 Votimi jashtë Kosovës

  Shkarko
 • Rregulla nr. 01/2013 Për regjistrimin dhe veprimin e partive politike

  Shkarko
 • Rregulla nr. 08/2013 Certifikimi i subjekteve politike dhe i kandidatëve të tyre

  Shkarko
 • Rregulla nr.12/2013 Kufizimi i shpenzimeve të fushatës dhe deklarimi financiar

  Shkarko
 • Rregulla nr. 02/2013 Krijimi, konfirmimi dhe kundërshtimi i listës së votuesve

  Shkarko
 • Rregulla nr. 04/2013 Votimi i personave me nevoja dhe rrethana të veçanta

  Shkarko
 • Rregulla nr. 05/2013 Kutitë postare dhe komunikimi elektronik me subjektet politike

  Shkarko