main-bg

Rregulloret

 • RREGULLORE Nr. 01 /2017 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës ne Sekretariatin e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve

  Shkarko
 • RREGULLORE Nr. 02 / 2017 për përshkrimin e detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve te punës në Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  Shkarko
 • RREGULLORE NR. 03 / 2017 për procedurat e rekrutimit, emërimit dhe punës provuese te nëpunësve ne Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  Shkarko
 • RREGULLORE NR. 04 / 2017 për avancimin ne karriere dhe transferimin e nëpunësve ne Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  Shkarko
 • RREGULLORE NR. 05 / 2017 kodi i mirësjelljes për stafin e Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  Shkarko