main-bg

Anëtaret e KQZ-së

Sami Hamiti

Sami Hamiti

Anëtar i KQZ-së/ LDK

SAMI HAMITI

Vendlindja: Dumnicë e Poshtme, Podujevë

Data: 1 nëntor, 1965

Vendbanimi: Prishtinë

Kontakti:samihamiti@yahoo.com

§ Konsulent i jashtëm në botimet:-Përmbledhja e rregulloreve dhe urdhëresave komunale I dhe II.  - Zbatimi praktik i dispozitave të aplikuara për pushtet lokal. - Informator për biznes pjesa I-rë dhe e II-dytë. 

§ Ka qenë anëtar i grupit punues për hartimin e ligjit për pushtet lokal, anëtar i grupit punues për hartimin e ligjit për financa lokale dhe anëtar i grupit të ekspertëve për reformim të administratës publike etj

PËRVOJA PROFESIONALE

NT “VATRA”
1992-1995

NT “MIFA”
1995-2000

KOMUNA E PRISHTINËS
2001-2003

KOMUNA E PRISHTINËS
2003-2007

MTI
2007-2010

KOMUNA E PRISHTINËS
2009-2013

KOMUNA E PRISHTINËS
2013-aktualisht

Udhëheqës i sektorit financiar


Udhëheqës i sektorit financiar dhe komercial
 

Drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit në Komunën e Prishtinës. Njëkohësisht gjatë kësaj periudhe ka ushtruar detyrën e zëvendës/kryeshefit Ekzekutiv të Prishtinës.


Kryeshef Ekzekutiv
  i Komunës se PrishtinësKëshilltar i lartë politik


Kryesues i Asamblesë KomunaleKëshilltar
 nga radhët e LDK-së në Kuvendin Komunal të Prishtinës dhe udhëheq me Grupin e LDK-së në Asamble ARSIMIMI 

Fakulteti i Ekonomisë         

1990


Fiton gradën ekonomist i diplomuar nga Fakulteti i Ekonomisë i

1990 Universitetit të Prishtinës (studime të fokusuara në matematikë, statistikë

e analizë të të dhënave)


Fakulteti i Ekonomisë 

2016

 Vijon studimet postdiplomike në drejtimin e Menaxhimit Financiar


 AKTIVITETET E TJERA        

Konsulent i jashtëm në botimet:-Përmbledhja e rregulloreve dhe

urdhëresave komunale I dhe II. - Zbatimi praktik i dispozitave të aplikuara

për pushtet lokal. - Informator për biznes pjesa I-rë dhe e II-dytë.


Ka qenë anëtar i grupit punues për hartimin e ligjit për pushtet lokal, anëtar

i grupit punues për hartimin e ligjit për financa lokale dhe anëtar i grupit të

ekspertëve për reformim të administratës publike etj. PROJEKTE NGA FUSHA E PËRGJEGJËSISË SË KOMUNËS
                                            

Propozues i skemës organizative në administratën komunale çdo vit fiskal,

që nga viti 2002 deri në vitin 2007.

? Ka punuar në sistematizimin dhe përshkrimin e punëve në Drejtorinë e

Inspeksionit të Komunës së Prishtinës.

? Propozues i Rregullores mbi rentën, tarifat dhe ngarkesat; i Rregullores

mbi rendin Komunal dhe propozues i Rregullores për fillimin dhe

mbarimin e orarit te punës tek subjektet afariste etj.


 BOTIME                                                      

Doracak për komunikim të organeve komunale me palë, Rregulloret komunale, urdhëresat, udhëzimet dhe vendimet.


AKTIVITETI POLITIK             

Kryetar i Degës së IV-të të LDK-së për Prishtinë.

Këshilltar në Kuvendin e Prishtinës, kryetar i Grupit parlamentar të LDKsë, dhe Kryesues i Asamblesë Komunale të Prishtinës

Kryesues i Komitetit për Politikë dhe Financa në Komunën e Prishtinës.

Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së