main-bg

Udhëzimet Administrative

 • Udhëzim Administrativ Nr. 01/2017 Për Procedurën e Zëvendësimit të Anëtarit të Kuvendit Komunal

  Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 04/2015 MBI MËNYRËN E PËRDORIMIT TË AUTOMJETEVE ZYRTARE TË KQZ-SË DHE MIRËMBAJTJEN E TYRE

  Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 03/2015 PËR FUNKSIONIMIN, KOMUNIKIMIN DHE RAPORTIMIN BRENDA SEKRETARIATIT TË KQZ-SË

  Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2015 PËR ARKIVIN DHE LËNDËT ARKIVORE NË KOMISIONIN QENDROR TË ZGJDHJEVE

  Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 01/2015 PËR SHFRYTËZIMIN E TELEFONISË NË KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE

  Shkarko
 • Udhëzim administrativ nr. 01/2014 Për Publikimin e Materialeve në Ueb Faqen Zyrtare

  Shkarko
 • Udhëzim administrativ nr. 01/2013 Për Zëvëndesimet e Anëtarëve te Kuvendeve Komunale

  Shkarko
 • Udhëzim për strukturat zgjedhore për pranimin e dokumenteve për votim në vendvotim

  Shkarko
 • Udhëzim administrativ nr. 01/2010 mbi caktimin e shpenzimeve të reprezentacionit për anëtarët e KQZ-së

  Shkarko
 • Udhëzim për KVV -të për Ditën e Zgjedhjeve për Kryetar Komune në Ferizaj per datën 29 prill 2012

  Shkarko