main-bg

Udhëzimet Administrative

  • Udhëzim për Menaxherët e QV-ve për Ditën e Zgjedhjeve për Kryetar Komune në Ferizaj për datën 29 prill 2012

    Shkarko