main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 12-01-2018 14:57

  Vendim mbi çregjistrimin e Partisë Politike - Centar Demokratske Unije-CDU

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Leposaviq (Ivanka Nedelkovic)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Ferizaj (Xhafer Berisha)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Vushtrri (Kushtrim Hyseni)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Rahovec (Afrim Dina)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Mitrovicë e Jugut (Fidane Hasani)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Rahovec (Artan Zenuni)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Gjakovë (Faton Gutaj)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Mamushë (Fuat Tac)

  Shkarko
 • 05-01-2018 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Ferizaj (Zymrije Haxhimusa)

  Shkarko