main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 14-12-2017 00:00

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Prizren

  Shkarko
 • 13-12-2017 09:30

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Mamushë

  Shkarko
 • 13-12-2017 09:14

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Gjilan

  Shkarko
 • 13-12-2017 09:14

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Gjilan

  Shkarko
 • 13-12-2017 09:13

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Prishtinë

  Shkarko
 • 13-12-2017 09:13

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Prishtinë

  Shkarko
 • 13-12-2017 09:12

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Gjilan

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:25

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Dragash

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:25

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Deçan

  Shkarko
 • 11-12-2017 14:24

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Pejë

  Shkarko