main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 11-12-2017 14:00

  Vendim Për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve për Përsëritja e Raundit të Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në Istog 17 Dhjetor 2017

  Shkarko
 • 11-12-2017 13:44

  Vendim Për Caktimin e Numrit të Fletëvotimeve për Vendvotim për Përsëritjen e Votimit Raundin e Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në Istog

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:10

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Deçan

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:09

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Deçan

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:09

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Junik

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:08

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Kaçanik

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:07

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Malishevë

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:02

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Gjakovë

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:02

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Gjakovë

  Shkarko
 • 07-12-2017 17:01

  Vendim për zëvendësim e anëtarëve të Kuvendit Komunal - Ferizaj

  Shkarko