main-bg

Članovi CIK-a

Betim Gjoshi- Član CIK-a

Betim Gjoshi, je roden 16.09.1981 Sankoc Drenas. Osnovnu školu i Gimanziju-opšti

smer je završio u rodnom mestu. Završio je Pravni Fakultet 2003 godine a magistrirao je

na Pravno-Medunarodnom smeru na Univerzitetu u Prištini.Tokom 2004-2005, pohadao

je specijalizaciju na Albanskoj Diplomatskoj Akademiji, smer Diplomacije i diplomatske

prakse.  

Ostale post-univerzitetske kvalifikacije:  

Oktobar 2002       Americka Kancelarija u Prištini 

Tema: Komuniciranje sa medijima 

Septembar 2002     Pravni Centar Kosova 

Svedocansto o kvalifikaciji: Gradansko pravo 

Klinicko-prakticni program. 

Februar 2002        Pravni Centar Kosova 

Svedocanstvo o kvalifikaciji:  

Administrativno pravo 

Klinicko-pravni program 

Februar 2003        Pravni Centar Kosova 

Svedocanstvo o kvalifikaciji Javno krivicno pravo 

Klinicko-prakticni program 

                                     

Radno iskustvo:  

Radio je kao novinar.Tokom 2005/ 07 godine: Administrator  Kompanije B&B.  

Tokom 2002/05: Glasnogovornik u Ministarstvu Javnih Službi. Tokom perioda

septembra 2007- januar 2008, bio je trener  OIK-a. Obucavao je clanove i ostalo osoblje

angažovano na izborima, nadzirao je tok procesa glasanja.  

Jezici: 

1.Albanski  
2.Engleski    

Adresa:     SU7/4 Dardanija-Priština 

Tel:   044/50 70 25, 049/27 29 22 

E-mail:    betim_gjoshi@hotmail.com