main-bg

Članovi CIK-a

Binak Vishaj- Ćlan CIK-a

Binak Višaj je roden, 28.04.1979 u Decanima. Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Prištini 2004 i Master 2011 godine. Takode je pratio studije iz Medunarodnih Odnosa i Diplomatije na Diplomatsdkoj Akademiji Albanije u Tirani 2005 godine. U periodu 2004-05, radio je kao Viši Pravni Službenik u Ministrastvu za Energetiku i Rudarstvo, dok je u vremenskom 2005–2007, bio Šef Kabineta u Ministrastvu za Rad i Socijalnu Zaštitu. U periodu 2007-08 godine bio je clan Skupštine Opštine Decane a u vremenskom periodu 2008-09, bio je Potpredsednik Opštine Decane. U meduvremenu je bio Izvršni Direktor dnevnog lista ”Nacional”, i na zadatku eksperta u politiuckoj partiji AAK, u Parlamentartnoj Komisiji za Ustavne Reforme.U oblasti specijalizacije, Binak Višaj je završio razne obuke u zemlji i inostranstvu.

Govori  sledece jezike: 

albanski

engleski