main-bg

Često postavljena pitanja

Cesto postavljena pitanja?

Koji izbori ce se održati ove godine u Republici Kosovo?

Dana, 22 Oktobra 2017 godine, održace se Lokalni Izbori za Predsednike Opština i Skupštine Opština.

Šta je Registracija Biraca?

Registracija biraca je proces kojim se sastavlja spisak sa imenima svih osoba sa pravom glasa u skladu sa Zakonom o Opštim Izborima Br. 03/L-073 i Zakonom o Lokalnim Izborima u Republici Kosova br.03/L-072. Na sam dan izbora ovaj spisak se naziva “Konacni Biracki Spisak” – i služi kao dokaz svih osoba sa pravom glasa.

Zašto treba da se prijavim za Registraciju Glasanja van Kosova?

Biracki Spisak za Glasanje van Kosova treba da se osveži uvek kada se izbori održavaju. I zato vi možete glasati Putem pošte samo ako se prijavite.Vašim postrojenjem u konacni biracki spisak, vi sticete pravo glasa.

Ukoliko ste uspešno glasali na prethodnim izborima na Kosovu za Glasanje putem Pošte.

Vi treba da se prijavite dostavljanjem potpisane prijave za registraciju zajedno sa fotokopijom dokumenta za identifikaciju ID. Ukoliko ste se uspešno prijavili vi cete biti postrojeni u konacnom spisku biraca za Glasanje putem pošte a vaši glasacki treba da  pristignu najkasnije do 19 Oktobra 2017.

Ukoliko se vi nijednom niste uspešno registrovali za Glasanje Putem Pošte za Izbore na Kosovu.
Vi treba da dokažete da ispunjujete kriterijumza pravo glasa u skladu sa Ministrastvom za Unutrašnje Poslove. Za prijavljivanje vaše registracije za Glasanja Putem Pošte, vi treba da nam dostavite potpisanu prijavu za registraciju zajedno sa fotokopijom neophodne dokumentacije (Pasoš, licna karta, vozacka dozvola,  Izvod rodenih Republike Kosova ili UNMIK-a). Ukoliko je vaša registracija prihvacena vaše ime ce biti ukljuceno u konacni spisak biraca.

 Jedino dokazujuci da ispunjujute kriterijume o pravu glasa u skladu sa Zakonom o Izborima i vašim postojanjem u konacni spisak biraca, vi cete imati mogucnosti da glasate.

Na koji nacin treba da se prijavim za Glasanje putem pošte?

Ukoliko ste registrovani kao državljnin Republike Kosovo u Civilnom Registru u jednom od Opštinskog Centra Civilne Registracije (OCCR) ali privremeno živite van Republike Kosova ili ste raseljeni sa Kosova, vidi tekst u nastavku.

Ukoliko živite u drugim državama:
Ukoliko ste gradanin Republike Kosova ali trenutno živite van Kosova ili ste raseljeno lice sa Kosova i živite u nekoj drugoj državi, vi treba da se prijavite kako bi stekli pravo za Glasanje Putem Pošte. Vaše Prijave/Registracije koje su odbijene od strane Jedinice Operacije Glasanja Putem Pošte (OGPP), stecice te pravo za pregled njihove dokumentacije od strane nadležnog zakonskog organa i isti ce preuzeti paket za glasanje ukoliko vi dobijete pozitivan odgovor od strane ovog zakonskog organa za ucešce u OGPP i glasate putem pošte.

Na koji nacin možemo dobiti Obrazac za Registraciju/Prijavu za Glasanje van Kosova i Uputstva?

Ukoliko niste uspešno registrovani za Glasanje Putem Pošte na prethodnim Parlamentarinm Izborima 2017.

Vi možete da preuzmete Obrazac za Prijavljivanje/Registraciju, Uputstvo i celokupnu neophodnu dokumentacijusa web-stranice. Ovi obrasci ce vas uputiti  na kriterijume za vašu uspešnu registraciju.

Kao dodatak možete preuzeti obrazac za Registraciju/Prijavljivanje u:

Distributivne tacke(za njihove adrese, molimo vas pritisnite ovde)
Preuzimajuci obrazac licno na jednoj od distributivnih tacaka van Kosova,
Da bi pregledali spisak distributivnih tacaka i njihove adrese, molimo vas prtisnite ovde
Fotokopiju iz Lokalnih novina


U obrascu imate i uputstva u vezi sa nacinom popunjavanja obrasca.

Ukoliko niste imali mogucnosti da preuzmete obrazac za registraciju/prijavljivanje sa gore naglašenih tacaka, vi možete preuzeti obrazac sa web-stranice : www.kqz-ks.org

Ukoliko ste se uspešno registrovali za Glasanje Putem Pošte na Izborima za Skupštinu Republike Kosova 2017, Jedan individualni paket obuhvatajuci i obrazac za prijavljivanje bice vam dostavljen poštom.Popunite i potpišite obrazac za Prijavljivanje, pripremite fotokopiju neophodne dokumentacije i dostavite na adresu:

  Centralna Izborna Komisija
   Glasanje putem pošte
  Pošta 6, poštanski fah 351
  10000 Priština
  Republika Kosovo

Vi takode možete obezbediti da vam se obrazac dostavi poštom a za opširne informacije stupite u kontakt sa Pomocnim Pultom Operacije Glasanja Putem Pošte  na Kosovu (OGPP):

    + 381 (0)38 213 100
   + 381 (0) 38 213 200
    Fax: + 381 (0) 38 213 200
    Email: ovpp@kqz-ks.org, vjk.2017@kqz-ks.org, ogpp@kqz-ks.org

Do kada se mogu registrovati za Glasanje Putem Pošte?

Vašu Registraciju/Prijavu treba da dostavite do, 23 Avgusta 2017.

Koji je kriterijum 1 Januara 1998?

Za glasanje van Kosova, lica koja nisu registrovana u Civilnom Registru Kosova, treba da dokažu da su živeli na Kosovu i da su otišli sa Kosova 01 Januara 1998 ili posle ovog datuma. Ovaj datum preseka 01/01/1998, usvojen je od strane Centralne Izborne Komisije i isti preciziran Zakonom o Izborima u Republici Kosova. Za više informacija o Centralnoj Izbornoj Komisiji, pritisnite ovde.

Jedini izuzetak kriterijuma od 1 Januara 1998 je priznavanje lica koje se prijavljuje na dan 01 Januara 1995 ili posle, konstatovan kao izbeglica, na osnovu Konvencije iz 1951 godine u vezi sa Statusom Izbeglica. 

Koja su dokumenta potrebna za dobijanje prava glasa?

U zavisnosti šta dokazujete dostavicete svu potrebnu dokumentaciju. Mi vam savetujemo da procitate Stranicu pravne podobnosti za glasanje. Vi takode možete kao uputstvo da preuzmete Spisak potrebne dokumentacije .

Vama možda nece biti potrebna posebna dokumentacija za svaki kriterijum. Jedan dokumenat može da udovolji cetiri uslova . Na primer, ukoliko vi možete pribaviti fotokopiju pasoša IRJ ili neki ID IRJ-a ili vozacku dozvolu iz IRJ kojom se dokazuje vaš datum rodenja na Kosovu i koji je izdat na Kosovu izmedu, 1 Januara 1996 i 1 Januara 1999, i ako ste navršili osamnaest (18) godina do Dana Izbora, vi cete steci pravo glasanja.

MOLIMO VAS, NE DOSTAVLJAJTE ORIGINAL VAŠE DOKUMENTACIJE, DOVOLJNA JE FOTOKOPJA.

Ukoliko i dalje imate pitanja stupite u kontakt sa Pomocnim pultom na:

    + 381 (0)38 213 100
   + 381 (0) 38 213 200
    Fax: + 381 (0) 38 213 200
    Email: ovpp@kqz-ks.org, vjk.2017@kqz-ks.org, ogpp@kqz-ks.org

Na koji nacin mogu predati moju prijave?

Vi možete putem pošte da dostavite svu neophodnu dokumentaciju:

Centralna Izborna Komisija
Glasanje putem pošte
Pošta 6, poštanski fah 351
10000 Priština
Republika Kosovo

Da li mogu Fax-om da pošaljem moju prijave?

DA, vi možete da pošaljete putem Fax-a vašu dokumentaciju i fotokopiju dokumenata. Broj fax-a je: + 381 (0) 38 213 200.

Da li mogu da se registrujem na Kosovu a da glasam Putem Pošte?

Ukoliko vi želite da Glasate Putem Pošte, morate da se registrujete da želite da glasate Putem Pošte.I ukoliko vi želite da licno glasate na Kosovu, morate se licno registrovati na Kosovu. 

Ja sam sa statusom zahtevaoca azila.Da li mogu da glasam Putem Pošte?

Status “Zahteveoca azila” znaci da ste vi izbeglica formalno prihvacena kao što je definisano u Konvenciji iz 1951 godine koja je u vezi sa Statusom Izbeglica. Ovo je status kojim vam je vlada obezbedila boravište.


Vi možete steci pravo Glasanja putem pošte ukoliko dokažete da posedujete status pre ili posle 1 Januara 1995. Ovom prilikom ste vi oslobodeni od zahteva boravišta koji se poziva na 1 Januar 1998.Za sticanje prava glasa vi treba da obezbedite dokumentovane dokaze o vašem statusu.Kao na primer, možete da podnesete službeni dokumenat o vašem mestu boravišta radi pojašnjavanja pitanja vašeg statusa. Dostavite nam dokumenat zajedno sa popunjenom prijavom za registraciju za Operaciju Glasanja Putem Pošte na Kosovu na adresi: 

Registrovao sam se na Kosovu pri Ministarstvu za Unutrašnje Poslove / UNMIK za licnu kartu.Takode sam se registrovao za Glasanje Van Kosova Putem Pošte.Da li treba da glasam putem poštes?

Ukoliko ste registrovani na Kosovu ali privremeno živite van ili ste raseljeni sa Kosova vi možete da glasate putem pošte.Vi možete da glasate samo jednom ili putem pošte ili licno na Kosovu.

Izbori na Kosovu imaju dva Biracka Spiska.Jedan je sastavljen sa Civilnog Regjistra Ministarstva Unutrašnjih Poslova a druga je sastavljena kao Biracki Spisak za Glasanje van Kosova koja sadrži sve birace koji su se prijavili za Glasanje Putem Pošte.Kako bi se osigurali da ce svaki birac samo jednom dati svoj glas, CIK ce izvršiti proveru oba Biracka Spiska gde ce se prebrojati samo licni glasacki listici ukoliko bude sumnji u dvojne glasacke listice.

Za opširnije informacije o nacinu licnog glasanja na Kosovu, posetite Stranicu za Usluge Biraca.

Na koji nacin mogu proveriti status moje Prijave/Registracije?

Za proveru statusa vaše prijave ili za promenu vaših podataka kao biraca, možete pozvati ekipu pomocnog stola. Ekipu pomocnog stola možete kontaktirati preko telefona ili email:

+381 (0)38 213 100
   + 381 (0) 38 213 200
    Fax: + 381 (0) 38 213 200
    Email: ovpp@kqz-ks.org, vjk.2017@kqz-ks.org, ogpp@kqz-ks.org

Šta ce se dogoditi ukoliko se moja prijava odbije?

Ukoliko se vaša prijava odbije vama ce odgovarjuca služba poslati objašnjenje sa posebnim naglaskom na dokumenta koja treba da dostavite kako bi se vaša prijave usvojila.
Mi cemo vam dostaviti kompletan paket glasanja kako bi vi bili u mogucnosti da isti popunjen vratite.Pošto su vremenski rokovi kratki obaveštavamo vas da ce se prebrojati samo oni glasacki listici koji su od zakonskih organa i u skladu sa Izbornim Zakonom o Opštim i Lokalnim Izborima u Republici Kosova  dobili potvrdan odgovor što se tice vaše pravne podobnosti za ucestvovanje na OGPP i glasate.

Šta ce se dogoditi ukoliko je na obrazscu netacna moja opština?

Ukoliko ste se uspešno registrovali ali je u obrascu netacno (pogrecno) naglašena ili pomenuta vaša opština vi i dalje možete promeniti ovu informaciju ukoliko obezbedite dokumentaciju gde se pominje ili istice vaša tacna adresa od, 1 Januara 1998.

Gde mogu kontaktirati za moguca pitanja?

Ukoliko vi imate još pitanja, stupite u kontakt sa pomocnim pultom na sledece brojeve telefona:

  + 381 (0)38 213 100
   + 381 (0) 38 213 200
    Fax: + 381 (0) 38 213 200
    Email: ovpp@kqz-ks.org, vjk.2017@kqz-ks.org, ogpp@kqz-ks.org