main-bg

Edukacija Birača

Centralna izborna komisija kroz svoj strateški plan 2015-2018 cilja da proširi upotrebu informativne tehnologije u obrazovne i informativne svrhe kako bi pružila inovativne moguc´nosti ucenja  u vezi sa izbornim procesima.

U tom cilju, Centralna izborna komisija nudi ove dve mogucnosti: E-ucenje i interaktivnu igru Aktivomania.


E-ucenje
je nova mogucnost koja vam omoguc´ava da putem interneta i putem racunara pratite kurs kako biste naucili  procedure organizacije izbora i razlicite zadatke izbornog osoblja pre i tokom dana izbora.

Da biste se prikljucili i pratili kurs, potrebno je da kliknete na sledeci link :: http://elearning.kqz-ks.org/login/index.php

Kliknite na naziv kursa : Loklani izbori 2017

Kako bi ste se prikljucili trebate koristiti sledece kredencijale :

a) Ime korisnika  : test

b)Lozinka : Testtest*

Napomena: Ovaj kurs ne zamenjuje obavezne obuke  koje organizuje CIK za osoblje birackog centra i osobljebirackog mesta.


Aktivomanija
je interaktivna onlajn igra koja vam omoguc´ava da naucite glavne izborne procese iz perspektive razlicitih zainteresovanih strana u izbornom procesu.

Da biste se pridružili i igrali igru, potrebno je da pristupite sledec´em linku: http://aktivomania.org/

Kako bi ste se pridružili koristite kredencijale putem Facebook-a ili e-pošte

Želimo vam puno uspeha!