main-bg

Članovi CIK-a

Ercan Shpat- Član CIK-a


Roden je u Prizren, 01.06. 1956. Osnovnu i Srednju školu je završio u Prizren. Studirao je Tehnicke Nauke – ogranak Mašinstva. Radio je kao profesor u Srednjoj Tehnickoj Školi “Gani Qavderbasha”, u periodu 1979-80. Tokom 1982- 02,radio je u preduzecu “Unimon” u Prizren. U periodu 2002-07, je bio na funkciji pvrog Potpredsednika Predsednika Skupštine Opštine Prizren.U periodu 2007-09, bio je zamenik Predsednika Opštine Prizren za Zajednice. 

Clan KDTP-a od formiranja : 1990. Od 2008, clan Predsedništva ogranka KDTP-a. U svom razlicitom angažovanju predstavljao je tursku zajednicu na razlicitim opštinskim nivoima i šire.Ucestvovao je na simpozijumima, seminarima i mnogim medunarodnim putovanj ima sa studijskim istraživackim analiticnim karakterom itd.

Jezici:

turski

albanski

srpski

engleski

bošnjacki

E-mail: ercanspat@hotmail.com

Tel: 044/140-170

Adresa: Ul. “Zahir Pajaziti”, I/7, Prizren