main-bg

Finansijski Izveštaji & Revizija Akronimi Emri i Subjektit PolitikViti 2013Viti 2014Viti 2015Viti 2016
1AAKALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËSPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi
2BSDAKBOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVAPreuzmiPreuzmi  
3GIGGRAÐANSKA INICIJATIVA GOREPreuzmiPreuzmi  
4IRDKINICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËSPreuzmiPreuzmi  
5JSLJEDINSTVENA SRPSKA LISTAPreuzmiPreuzmi  
6KDTPKOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISIPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi
7KKRKOALICIONI PËR KOSOVË TË REPreuzmiPreuzmi  
8KNRPKOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA PreuzmiPreuzmiPreuzmi
9KZAKOALICIJA ZA GORA PreuzmiPreuzmi Preuzmi
10LDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËSPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi
11NDSNOVA DEMOKRATSKA STRANKAPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi
12NISMANISMA PËR KOSOVËN PreuzmiPreuzmi Preuzmi
13PDAKPARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËSPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi 
14PDKPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËSPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi
15PDSPROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA PreuzmiPreuzmiPreuzmi 
16PAIPARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIMPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi
17PLEPARTIA LIBERALE EGJIPTIANE PreuzmiPreuzmiPreuzmi
18PRBKPARTIA E ROME E BASHKUAR E KOSOVËSPreuzmiPreuzmi  
19SLSSAMOSTALNA LIBERALNA STRANKAPreuzmiPreuzmi  
20SDS KIMSRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIMPreuzmiPreuzmi  
21SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL PreuzmiPreuzmiPreuzmi
22VAKATKOALICIONI VAKATPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi
23VVVETËVENDOSJEPreuzmiPreuzmiPreuzmiPreuzmi

 Broj na glasackom listic´uNaziv Politickog subjekta Obrazci 
11JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA - JGPPreuzmi
12PDK-Partia Demokratike e Kosovës  Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës-AAK  Nisma Për Kosovën-NISMA Partia e Drejtësisë-PD  Lëvizja Për Bashkim-LB  Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës-PSHDK  Partia Konservatore e Kosovës-PK  Alternativa Demokratike e Kosovës-ADK  Republikanët e Kosovës-REK  Partia e Ballit-PB Partia Socialdemokrate-PSD  Balli Kombëtar i Kosovës-BKKPreuzmi 
13PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM - PAIPreuzmi 
14G I EROMENDJE ALTERNATIVA
Preuzmi
15GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE - GIG
Preuzmi
16LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDK  ALEANCA KOSOVA E RE - AKR
Preuzmi 
17POKRET ZA GORA - PG
Preuzmi
18PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA - PDS
Preuzmi
19PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS - PDAK
Preuzmi
20INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK
Preuzmi 
21SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA - SLS
Preuzmi
22GRAÐANSKA INICIJATIVA SRPSKA LISTA - GiSL
Preuzmi 
23NAPREDNA SNAGA KOSOVA - NSK
Preuzmi 
24PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE - PLE
Preuzmi 
25KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA - KNRP
Preuzmi
26KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTP
Preuzmi
27PARTIJA KOSOVSKIH SRBA-AKTIVNA GRADJANSKA INICIJATIVA
Preuzmi
28PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT - PDU
Preuzmi
29FJALA
Preuzmi
30KOALICIJA VAKAT
Preuzmi
31G.I ZA PROSPERITET KOSOVA
Preuzmi 
32NOVA DEMOKRATSKA STRANKA - NDS
Preuzmi
33KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI - KTAP
Preuzmi
34KOALICIJA SDA-BSDAK
Preuzmi
35Lëvizja VETËVENDOSJE!
Preuzmi
36PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBK
Preuzmi 

Raporti vjetor financiar i auditimit 2011

Raporti vjetor financiar i auditimit 2012


  Akronimi  Emri i Subjektit Politik Viti 2012 Viti 2011
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Preuzmi Preuzmi
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
3 ADK ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVES Preuzmi Preuzmi
4 BK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
5 BD BASHKIMI DEMOKRATIK Preuzmi Preuzmi
6 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi Preuzmi
7 CDS CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi
8 CLS CRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA Preuzmi Preuzmi
DSK DEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËS Preuzmi  
10 DA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA Preuzmi Preuzmi
11 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi Preuzmi
12 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Preuzmi Preuzmi
13 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi Preuzmi
14 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
15   INICIATIVA QYTETARE - LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi Preuzmi
16 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi Preuzmi
17 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi Preuzmi
18 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi Preuzmi
19 KTB KOSOVA TURK BIRLIGI Preuzmi Preuzmi
20 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Preuzmi Preuzmi
21 LDD LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË Preuzmi Preuzmi
22 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
23 LEK LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
24 NCPK NARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA Preuzmi Preuzmi
25 NBS NOVA BOŠNJACKA STRANKA Preuzmi Preuzmi
26 ND NOVA DEMOKRATIJA Preuzmi Preuzmi
27 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi
28 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
29 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
30 PDKI PARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM Preuzmi Preuzmi
31 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi Preuzmi
32 PD PARTIA E DREJTËSISË Preuzmi Preuzmi
33 PPI PARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE Preuzmi Preuzmi
34 PPK PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
35 PGJK PARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
36 PEK PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
37 PLK PARTIA LIBERALE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
38 PNDSH PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE Preuzmi Preuzmi
39 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
40 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
41 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi Preuzmi
42 PSK PARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
43 PDI PARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE Preuzmi

Preuzmi
44 SDS SAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi
45 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi Preuzmi
46 SNSD SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Preuzmi Preuzmi
47 SDSG SOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE Preuzmi Preuzmi
48 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi Preuzmi
49 SNS SRPSKA NARODNA STRANKA Preuzmi Preuzmi
50 SSDS SRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA Preuzmi Preuzmi
51 SKMS SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA Preuzmi Preuzmi
52 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Preuzmi Preuzmi
53 SDP STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA Preuzmi Preuzmi
54 USB UJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi Preuzmi
Preuzmi