main-bg

Glasanje putem pošte

Ponavljanje Drugog kruga Izbora za Predsednika Opštine u Istok

17 Decembar 2017.

GLASANJE PUTEM POŠTE

Centralna Izborna Komisija ce organizovati Ponavljanje Drugog kruga izbora za predsednika opštine u Istok.

Pravo da glasaju putem pošte imaju biraci iz opštine Istok koji su se uspešno registrovali za glasanje putem pošte u periodu od 16. jula 2017 do 23. avgusta 2017 i koji su verifikovali i potvrdili svoje 

podatke o adresama i telefonski broj za kontakte u periodu od 2. decembra 2017 do 6. decembra 2017.

Na glasackom listicu  nalaze se imena dva kandidata koji su u prvom krugu osvojili najveci broj glasova.

Vi treba da oznacite jednog od kandidata.

Sva prijavljena lica koji su se uspešno  registrovali kao biraci van Kosova za Opštinu Istok i koji su verifikovali i potvrdili svoje podatke o adresi stanovanja van Kosova i broj telefona imaju pravo da glasaju.

Glasacki listic za Predsednika Opštine

Povracaj paketa sa glasackim listicem:

  • Popunjeni glasacki listic ubacite u koverat tajnosti koji ste primili putem pošte ili neki drugi neoznaceni koverat i zatvorite. Ovo ce sacuvati tajnost vašeg glasa.
  • Zatvoreni koverat tajnosti i kopiju jednog od važecih dokumenta identifikacije ubacite u povratni koverat sa odštampanom adresom CIK-a ili u neki drugi koverat  na kojem cete  napisati adresu CIK-a.

Centralna izborna komisija, Republika Kosovo, Glasanje putem pošte, Pošta br. 6,  KUTIJA 351, 10 000 Priština, Kosovo.

Glasacki listic možete uzeti iz sledecih izvora:

•  Na web-stranici CIK-a

•  Na osnovu vašeg zahteva preko e-mail-a  ovpp@kqz-ks.org, vjk.2017@kqz-ks.org i  ogpp@kqz-ks.org

• Ambasade i Konzulati Republike Kosovo, za njihove adrese, molimo vas

• Pomocne telefonske linije Jedinice za Operaciju Glasanja Putem Pošte:

   + 381 (038) 213 100, i +381 (038) 213 200

Glasacki listici treba da stignu u CIK najkasnije do 15 Decembra 2017.