main-bg

Glasanje unutar Kosova

PERIOD ZA PROMENU BIRACKOG CENTRA 26. Jul - 12. Septembar

Lokalni izbori ce se održati 22. Oktobra 2017.

Tokom ovog perioda, Centralna izborna komisija pruža mogucnost svim biracima da promene Biracki centar po svom izboru i bliže njihovom stalnom prebivalištu.

 Birac može tražiti promenu birackog centra od 26. Jula 2017. do 12. Septembra 2017.

Tokom ovog perioda, vi možete tražiti sledece informacije:

  • Da li se nalazite na birackom spisku?
  • U kom birackom centru cete glasati?
  • Gde i kako možete promeniti svoj biracki centar?

Kako biste se informisali o lokaciji vašeg birackog centra i nacinu promene BC, CIK je biracima stavio na raspolaganju:

  • Istražni mehanizam, koji se nalazi na web stranici CIK-a www.kqz.org, gde se na levoj strani nalazi link GDE CEŠ GLASATI? Ovako vi možete videti u kom birackom centru ste odredeni da glasate i takode imate mogucnost da promenite biracki centar putem online aplikacije. Da bi ste se povezali direktno sa aplikacijom kliknite “ovde”.
  • Kancelarije Opštinske Izborne Komisije u vašoj opštini. Za adrese kancelarija opštinskih izbornih komisija, kliknite “ovde”.
  • Biracke spiskove postavljene na ulazu objekata koji se koriste kao biracki centri tokom dana izbora, kao i preliminarni spisak biraca objavljen u objektu gde se nalaze kancelarije Opštinskih izbornih komisija.

Za dodatne informacije možete pozvati na besplatni telefonski broj 0 800 55 555.

Tokom ovog perioda Biracki centar možete promeniti samo unutar iste opštine, dok oni koji su promenili prebivalište iz jedne opštine u drugu, treba da obavestite OCCR (Opštinski Centar za civilnu registraciju) u vezi sa promenom njihove adrese. Nakon obnavljanja adrese u Civilnom registru, promena Birackog centra ce se odraziti i na Birackom spisku. 


Obrazac za prijavljivanje za promenu BC-a