main-bg

Glavne aktivnosti za Izbore za Skupštinu Kosova

DATUM

GLAVNE AKTIVNOSTI

ZAKONSKI OSNOV

NAPOMENA

12 maj 2017

Prijem Izvoda iz Civilnog Registra iz Agencije za Civilnu Registraciju

Pravilo 02/2013,

 Clan 3.3

Odluka CIK-a 436/2017

11-18 maj 2017

Nominacija i imeniovanje Opštinskih Izbornih Komisija

Clan 67 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

11-15 maj 2017

CIK donosi odluku u vezi sa ogranicenjem troškova za Politicke subjekte

Clan 39 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

11-19 maj 2017

Period za prijavljivanje za podtvrdivanje Politickih subjekata

Clan 15.2 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

15-22 maj 2017

Period za registraciju za glasanje van Kosova

Clan 97 ZOI

Pravilo br. 03/2013

Odluka CIK-a 436/2017

20-28 maj 2017

Period za Usluge Biraca

Pravilo br.17/2013

Odluka CIK-a 436/2017

25-28 maj 2017

Rok za registraciju i glasanje osoba sa posebnim potrebama

Clan 99.1 ZOI

Pravilo br.04/2013

Odluka CIK-a 436/2017

25-28 maj 2017

Period potvrdivanja i osporavanja

Clan 8.1ZOI

Pravilo br. 02/2013

Odluka CIK-a 436/2017

25 maj - 09 jun 2017

Period za Glasanje van Kosova

Pravilo br. 03/2013

Odluka CIK-a 436/2017

1 jun 2017

Potvrdivanje Birackog Spiska

Clan 8.6 iZOI

Odluka CIK-a 436/2017

27 maj 2017

Žrebanje za redosled politickih subjekata na glasackom listicu

Clan  24.1 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

27-29 maj 2017

Rok za imenovanje Birackih Odbora

Clan 77 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

15 maj 2014

Objavljivanje Spiska Birackih Centara

Clan  83.1 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

31 maj  -09 jun  2017

Period Izborne kampanje za politicke subjekte

Clan  44 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

13 maj -04 jun  2017

Rok za podnošenje zahteva za akreditaciju

Clan  54.5 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

11 maj – 06 jun 2017

Rok za akreditaciju posmatraca organizacija

Clan 54.3 ZOI

Odluka CIK-a 436/2017

11 jun2017

DAN IZBORA

Odluka Predsednika

26 jul 2017

Podnošenje finansijskih izveštaja za kampanju

Pravilo br,2/2013

45 dana nakon dana izbora

POtvrdivanje rezultata

Clan 106.1 ZOI

CIK c´e potvrditi konacne rezultate iz Centra za Prebrojavanje i Rezultate.

Povracaj uplata za Potvrdivanje PS-a

Pravilo br. 08/2013,

clan 9.2

U roku od 30 dana nakon potvrdivanja rezultata