main-bg

Istok

Bashkim Ademaj - Viši Opštinski Izborni Službenik

Broj telefona: 044 203 524

E-mail:bashkim.ademaj@kqz-ks.org; bashkim.ademaj@hotmail.com

Adresa: Pallati i Kultures Kati i Dyte


Opšta statistika:


Glasac: 45,569
Biracki Centar: 15
Biracka Mesta: 58 


0618C - Osnovna Škola "Radoš Tosić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0601C

Lokacija: Istok

Glasač: 9,975

Biračka Mesta: 11

0619C - Osnovna Škola "Ismail Qemali"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0619C

Lokacija: Staradvorane

Glasač: 3,106

Biračka Mesta: 4

0620C - Osnovna Škola "Bajram Curri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0620C

Lokacija: Crnce

Glasač: 2,745

Biračka Mesta: 4

0621C - Osnovna Škola "Zymer Zeka"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0621C

Lokacija: Kaličane

Glasač: 1,184

Biračka Mesta: 2

0622C - Osnovna Škola "Fan Noli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0622C

Lokacija: Begov Lukavac

Glasač: 1,688

Biračka Mesta: 2

0623C - Osnovna Škola "Tre Deshmoret"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0623C

Lokacija: Crkolez

Glasač: 1,234

Biračka Mesta: 2

0601C - Srednja Škola "Haxhi Zeka"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0601C

Lokacija: Istok

Glasač: 9,975

Biračka Mesta: 11

0602C - Osnovna Škola "Trepça"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0602C

Lokacija: Pećka Banja

Glasač: 5,623

Biračka Mesta: 7

0603C - Osnovna Škola "Fan S. Noli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0603C

Lokacija: Dobruša

Glasač: 1,359

Biračka Mesta: 2

0604C - Osnovna Škola "Martin Camaj"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0604C

Lokacija: Đurakovac

Glasač: 5,927

Biračka Mesta: 7

0605C - Škola "Avni Rustemi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0605C

Lokacija: Žač

Glasač: 2,073

Biračka Mesta: 3

0606C - Osnovna Škola "Hysni Zajmi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0606C

Lokacija: Vrelo

Glasač: 5,076

Biračka Mesta: 6

0607C - Škola "Mehmet Akif"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0607C

Lokacija: Sušica

Glasač: 1,436

Biračka Mesta: 2

0608C - Škola "Ndre Mjeda"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0608C

Lokacija: Rakoš

Glasač: 2,330

Biračka Mesta: 3

0613C - Osnovna Škola "Tre Dëshmorët"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 0613C

Lokacija: Ukča

Glasač: 1,079

Biračka Mesta: 2