main-bg

Izborna Pravila

 • Pravila br. 19/2016 o Birackim Odborima

  Preuzmi
 • Pravilo br. 18/2016 o Imenovanju, Sastavu i Funkcionisanju Opstinskih Izbornih Komisija

  Preuzmi
 • Uputstvo za Rukovodioce i ostalo osoblje Birackih Centara

  Preuzmi
 • Pravilo br. 01/ 2013 O registraciji i radu političkih partija

  Preuzmi
 • Izborno pravilo br. 02/2013 Stvaranje, potvrđivanje, osporavanje biračkog spiska

  Preuzmi
 • Izborno pravilo br. 03/2013 Glasanje van kosova

  Preuzmi
 • Izborno pravilo br. 04/2013 Glasanje osoba sa posebnim potrebama i okolnostima

  Preuzmi
 • Izborno pravilo br. 05 / 2013 Poštanske kutije i elektronsko komuniciranje sa političkim subjektima

  Preuzmi
 • Izborno pravilo br. 06/2013 Centar za prebrojavanje i rezultate

  Preuzmi
 • Izborno pravilo br. 07/2013 Izborni posmatrači

  Preuzmi