main-bg

Kancelarija za RPPP

Centralna Izborna Komisija je osnovala Kancelariju za Registraciju I Potvrdivanje Politickih Partija (“Kancelarija”). Kancelarija je odgovorna za održavanje registra politickih partija , potvrdivanje svih politickih subjekata koji ce biti obuhvaceni u Glasackom listicu i ogranicenje troškova kampanje I izjavljivanje finasija. Kancelarijom upravlja Izvršni Direktor koji je direktno odgovoran CIK-u.


Zahtev za Registraciju Politickih Partija može da se podnese u Kancelariju u svako vreme, od Ponedeljka do Petka tokom redovnog radnog vremena (08:00 – 16:00).Kancelarija se nalazi u zgradi Centralne Izborne Komisije u Prištini, Ul. Migjeni b.b.


Informacije za prijavljivanje za registraciju politicke partije možete preuzeti na linku Kancelarije za RPPP I pod link Registracija Politickih Partija ili na broj telefona: 038/211-995 I e-mail: valmira.selmani@kqz-ks.org