main-bg

Leposavić

Dalibor Miletic - Viši Opštinski Izborni Službenik

Broj telefona: 065 5626 620

E-mail:dalibore.miletic@kqz-ks.org; milosav_markovic@yahoo.com ;

Adresa: 


Opšta statistika:


Glasac: 31,686
Biracki Centar: 18
Biracka Mesta: 31 


1201B - Osnovna Škola "Slobodan Penezić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1201B

Lokacija: Leposaviq

Glasač: 3,393

Biračka Mesta: 4

1201X - Dom Kulture

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1201X

Lokacija: Leposaviq

Glasač: 2,571

Biračka Mesta: 3

1202B - Osnovna Škola "Vuk Karadžić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1202B

Lokacija: Socanica

Glasač: 3,322

Biračka Mesta: 4

1203B - Osnovna Škola "Stana Bačanin"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1203B

Lokacija: Vracevo

Glasač: 1,304

Biračka Mesta: 2

1204B - Osnovna Škola "Stana Bačanin"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1204B

Lokacija: Belo Brdo

Glasač: 582

Biračka Mesta: 1

1205B - Osnovna Škola "Stana Bačanin"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1205B

Lokacija: Lešak

Glasač: 4,289

Biračka Mesta: 5

1206B - Privatna Kuća Vlasnik "Azem Musa"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1206B

Lokacija: Koshtovë

Glasač: 312

Biračka Mesta: 1

1207B - Osnovna Škola "Slobodan Penezić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1207B

Lokacija: Jošanica

Glasač: 411

Biračka Mesta: 1

1208B - Osnovna Škola "Slobodan Penezić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1208B

Lokacija: dren

Glasač: 714

Biračka Mesta: 1

1209B - Osnovna Škola "Stana Bačanin"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1209B

Lokacija: Bistrica

Glasač: 211

Biračka Mesta: 1

1210B - Osnovna Škola "Vuk Karadžić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1210B

Lokacija: Borcane

Glasač: 285

Biračka Mesta: 1

1211B - Osnovna Škola "Stana Bačanin"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1211B

Lokacija: Miokovice

Glasač: 148

Biračka Mesta: 1

1212B - Lokalna Kancelarija za Zajednice

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1212B

Lokacija: Donje Jarinje

Glasač: 540

Biračka Mesta: 1

1213B - Osnovna Škola "Vuk Karadžić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1213B

Lokacija: Vuca

Glasač: 320

Biračka Mesta: 1

1214B - Javna Zgrada

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1214B

Lokacija: Potok Mala

Glasač: 231

Biračka Mesta: 1

1215B - Privatna Kuća Vlasnik - Živan Jovanović

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1215B

Lokacija: majdevo

Glasač: 83

Biračka Mesta: 1

1216B - Osnovna Škola "Slobodan Penezić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1216B

Lokacija: Kijevcice

Glasač: 458

Biračka Mesta: 1

1217B - Škola "Kadri Bistricë"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1217B

Lokacija: Bistrica

Glasač: 339

Biračka Mesta: 1