main-bg

Mališevo

Regjep Zogaj - Viši Opštinski Izborni Službenik

Broj telefona: 044 393 729

E-mail: rexhep.zogaj@kqz-ks.org; rexhep_zogaj@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati III Nr.48


Opšta statistika:


Glasac: 48,047
Biracki Centar: 35
Biracka Mesta: 71 


3001A - Škola "Beqir Gashi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3001A

Lokacija: Mlecan

Glasač: 1,729

Biračka Mesta: 2

3008A - Škola "Bajram Curri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3008A

Lokacija: Vlaski Drenovac

Glasač: 3,202

Biračka Mesta: 4

3012A - Škola "Hasan Prishtina"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3012A

Lokacija: Trpeza

Glasač: 901

Biračka Mesta: 1

3013A - Škola "Asim Vokshi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3013A

Lokacija: Ponorac

Glasač: 1,441

Biračka Mesta: 2

3014A - Škola "Rifat Berisha"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3014A

Lokacija: Novosela

Glasač: 412

Biračka Mesta: 1

3016A - Gimnayie Škola "Hamdi Berisha"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3016A

Lokacija: Mališevo

Glasač: 3,966

Biračka Mesta: 5

3017A - Škola "Vesel Pagarusha"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3017A

Lokacija: Pagaruša

Glasač: 1,638

Biračka Mesta: 2

3018A - Škola "Ganimete Terbeshi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3018A

Lokacija: Ostrozub

Glasač: 2,157

Biračka Mesta: 3

3019A - Škola "Ramadan Morina"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3019A

Lokacija: Domanek

Glasač: 1,576

Biračka Mesta: 2

3020A - Škola "Migjeni"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3020A

Lokacija: Ljubižda

Glasač: 972

Biračka Mesta: 2

3028A - Škola "Ismail Qemajli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3028A

Lokacija: Belanica

Glasač: 2,161

Biračka Mesta: 3

3029A - Škola "Dëshmoret e Kombit"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3029A

Lokacija: Nguncat

Glasač: 1,454

Biračka Mesta: 2

3030A - Škola "Gjergj Fishta"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3030A

Lokacija: Senik

Glasač: 1,172

Biračka Mesta: 2

3031A - Škola "Afrim Buqaj"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3031A

Lokacija: Ladrovac

Glasač: 1,146

Biračka Mesta: 2

3032A - Škola "Naim Frashëri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3032A

Lokacija: Banja

Glasač: 3,074

Biračka Mesta: 4

3033A - Škola "Salih Bytyqi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3033A

Lokacija: Milanovic

Glasač: 1,347

Biračka Mesta: 2

3034A - Osnovna Škola "Lasgush Poradeci"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3034A

Lokacija: Kijevo

Glasač: 1,040

Biračka Mesta: 2

3035A - Osnovna Škola "Gjergj Kastrioti"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3035A

Lokacija: Lozica

Glasač: 1,490

Biračka Mesta: 2

3036A - Osnovna Škola "Hilmi Hoti"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3036A

Lokacija: Crni Lug

Glasač: 1,864

Biračka Mesta: 4

3037A - Osnovna Škola "Petro Nino Luarasi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3037A

Lokacija: Labucevo

Glasač: 882

Biračka Mesta: 1

3038A - Osnovna Škola "Habib Berisha"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3038A

Lokacija: Carravranë

Glasač: 1,052

Biračka Mesta: 2

3039A - Osnovna Škola "28 Nëntori"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3039A

Lokacija: Kravoserija

Glasač: 770

Biračka Mesta: 1

3040A - Osnovna Škola "Emin Duraku"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3040A

Lokacija: Dragobil

Glasač: 1,448

Biračka Mesta: 2

3041A - Osnovna Škola "Ismet Jashari-Kumanova"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3041A

Lokacija: Tumicina

Glasač: 744

Biračka Mesta: 1

3042A - Osnovna Škola "Deshmoret e fshatit"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3042A

Lokacija: Bobovac

Glasač: 1,551

Biračka Mesta: 2

3043A - Osnovna Škola "Tafil Kelmendi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3043A

Lokacija: Balince

Glasač: 1,176

Biračka Mesta: 2

3044A - Osnovna Škola "Kataz Ramadani"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3044A

Lokacija: Golubovac

Glasač: 473

Biračka Mesta: 1

3045A - Osnovna Škola "Afrim Krasniqi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3045A

Lokacija: Ladrovic

Glasač: 909

Biračka Mesta: 1

3046A - Osnovna Škola "Fehmi Agani"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3046A

Lokacija: Turjak

Glasač: 1,295

Biračka Mesta: 2

3047a - Osnovna skola"Refki Hoxha"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3047A

Lokacija: Marali

Glasač: 1,109

Biračka Mesta: 2

3048a - Osnovna skola " Nuhi Mazreku"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3048A

Lokacija: Goriq

Glasač: 614

Biračka Mesta: 1

3049a - Osnovna skola"18 Prilli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3049A

Lokacija: Joviq

Glasač: 516

Biračka Mesta: 1

3050a - Osnovna skola "Gjergj Kastrioti"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3050A

Lokacija: Vermica

Glasač: 967

Biračka Mesta: 2

3051a - Osnovna skola "Labinot Krasniqi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3051A

Lokacija: Mirusa

Glasač: 548

Biračka Mesta: 1

3052a - Osnovna skola" Imer Krasniqi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 3052A

Lokacija: Crni Lug

Glasač: 1,251

Biračka Mesta: 2