main-bg

Media

 • Gazeta, Koraci na birackom mestu - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Gazeta, OGPP kako da glasamo - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Gazeta, Period za licama sa posebnim potrebama - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Gazeta, Operacija glasanjem preko pošte - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Gazeta, Period glasačkih usluga - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Listovka, Period osporavanja i potvrđivanja - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Listovka, Period glasanje sa posebnim potrebama - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Listovka, Operacija glasanje putem pošte - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Period glasačkih usluga - Izbori 2014

  Preuzmi
 • Bilboard - Izbori 2014

  Preuzmi