main-bg

Odluke CIK-a

 • 05-01-2018 00:00

  Odluka o imenuje clana Skupstine Opstine - Leposavic (Ivanka Nedelkovic)

  Preuzmi
 • 05-01-2018 00:00

  Odluka o imenuje clana Skupstine Opstine - Klokot (Ognjen Krcmarevic)

  Preuzmi
 • 01-12-2017 14:40

  Odluka O Potvrđivanju Konačnih Rezultata sa Lokalnih Izbora 2017 za Predsednika Opštine u Zvečan

  Preuzmi
 • 01-12-2017 14:39

  Odluka O Potvrđivanju Konačnih Rezultata sa Lokalnih Izbora 2017 za Predsednika Opštine u Zubin Potok

  Preuzmi
 • 01-12-2017 14:28

  Odluka O Potvrđivanju Konačnih Rezultata sa Lokalnih Izbora 2017 za Predsednika Opštine u Štrpce

  Preuzmi
 • 29-11-2017 15:51

  Odluka o objavIjivanju Konacnih Rezultata za Drugi Krug Izbora za Predsednika Opština

  Preuzmi
 • 29-11-2017 15:50

  Odluka o Potvrdivanju Konacnih Rezultata za Skupštine Opština 2017

  Preuzmi
 • 08-11-2017 21:12

  Odluka o sastavu članova Birčkih Odbora (BO) o Drugom Krugu Izbora za Presednika Opština

  Preuzmi
 • 08-11-2017 21:10

  Odluka za Dizajn, Sadržai, i Format Glasačkih Listica za Ponovlieno Glasanie za Predsednika Op štine u Opštini Parteš

  Preuzmi
 • 08-11-2017 21:00

  Odluka o Određivanju Broja Glasačkih Listića za ponovljeno glasanje za Predsednika Opštine u Opštini Parteš

  Preuzmi