main-bg

Odluke CIK-a

 • 08-11-2017 21:00

  Odluka o ponavlianiu glasania u tri (3) Biračka Centra Opštini Parteš za Predsednika Opštine

  Preuzmi
 • 02-11-2017 17:02

  Odluka O Usvajanju preporuke Centra za prebrojavanje i rezultate za ponovno prebrojavanje glasačkih listića

  Preuzmi
 • 25-09-2017 11:30

  Odluka 0 zameni i Dopuni Opstinske Izborne Komisije (OIK) u Leposavis

  Preuzmi
 • 25-09-2017 11:18

  Odluka 0 zameni i Dopuni Opstinske Izborne Komisije (OIK) u Srbici

  Preuzmi
 • 25-09-2017 10:35

  Odluka o sadržaju, dizajnu Brošura Političkih Subjekata i Kandidata za Lokane Izbore 2017

  Preuzmi
 • 07-09-2017 11:19

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 24-07-2017 00:00

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 08-07-2017 18:45

  Odluka o usvajanju pregleda budžeta CIK-a za 2017 godinu

  Preuzmi
 • 08-07-2017 18:45

  Odluka o usvajanju Organograma za Osoblje na Određeno Vreme za Lokalne lzbore 2017

  Preuzmi
 • 08-07-2017 18:44

  Odluka o Potvređivanju Konačnih Izbornih Rezultata za Prevremene lzbore za Skupštinu Kosova od 11 Juna 2017

  Preuzmi