main-bg

Odluke CIK-a

 • 08-07-2017 18:43

  Odluka o određivanju visine sredstava iz Fonda za podršku političkih subjekata za drugo šestomesečne 2017

  Preuzmi
 • 29-06-2017 14:41

  Odluk O Objavljivanju Konačnih Rezultata iz Centra za Prebrojavanje i Rezultate za Prevremene lzbore za Skupštinu Republike Kosova 2017

  Preuzmi
 • 23-06-2017 16:30

  Odluka o usvajanju Operativnog plana za Lokalne Izbore 2017

  Preuzmi
 • 23-06-2017 12:55

  Odluka za ogranicenje troskova izborne kampanje za Lokalne Izbore 2017

  Preuzmi
 • 16-06-2017 10:14

  Odluka o usvaianiu Preporuke Centra za Prebrojavanje i Rezultate

  Preuzmi
 • 10-06-2017 10:46

  Odluka o Povećanju Broja Posmatrača u CPR

  Preuzmi
 • 10-06-2017 10:41

  Odluka o izveštavanju preliminarnih rezultata na elektronski način na Dan Prevremenih Izbora za Skupstinu Republike Kosova od 11 Juna 2017

  Preuzmi
 • 10-06-2017 10:39

  0dluga o Usvajanju Operativnog Plana za Dan lzbora

  Preuzmi
 • 06-06-2017 11:00

  Odluka za akreditaciju medija

  Preuzmi
 • 01-06-2017 10:45

  Odluka za akreditaciju medija

  Preuzmi