main-bg

Odluke CIK-a

 • 15-05-2017 11:43

  Odluka o ogranićenju troškova kampanje za političke subjekte

  Preuzmi
 • 15-05-2017 11:42

  0dluka o registraciji politicke partije "Partija Kosovskih Srba-PKS"

  Preuzmi
 • 12-05-2017 18:07

  Odluka o registraciji Politicke partije "Gradanska lnicijativa Srpska Lista - GiSL"

  Preuzmi
 • 11-05-2017 21:05

  Odluka O određivanju Rokova za Izborne Aktivnosti u skladu sa Izbornim Pravilom br.15/2013 o Vanrednim Izborima i Prevremenim Izborima

  Preuzmi
 • 14-03-2017 15:29

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 13-03-2017 09:53

  Odluku o usvajanju Administrativnog Uputstva Br. 01/2016 o Procedurama za zamenu clanova Skupstine Opstine

  Preuzmi
 • 13-03-2017 09:51

  Odluka o usvajanju Sporazuma o Saradnji izmedu Ministarstva za Dijasporu (MzD) i Centralne Izborne Komisije (CIK)

  Preuzmi
 • 13-03-2017 09:50

  Odluka o usvaja se Srednjorocni Okvir Rashoda za 2018-2020

  Preuzmi
 • 09-02-2017 13:19

  Odluka o suspenziji Politicke Partije

  Preuzmi
 • 30-01-2017 00:00

  Odluka o odredivanju visine sredstava iz fonda za podrsku politickih subjekata za 2017

  Preuzmi