main-bg

Odluke CIK-a

 • 16-03-2016 00:00

  Odluka o ispisu registracije Politlcke Partije - Demokracia Sociale e Kosoves - DSK

  Preuzmi
 • 29-02-2016 00:00

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 24-02-2016 00:00

  Odluka o usvajanju Pravila br. 19/2016 o Birackim Odborima

  Preuzmi
 • 24-02-2016 00:00

  Odluka o usvajanju Pravila br. 18/2016 o Imenovanju, Sastavu i Funkcionisanju Opstinskih Izbornih Komisija

  Preuzmi
 • 24-02-2016 00:00

  Odluka o usvajanju Uputstva za Rukovodioce i ostalo osoblje Birackih Centara

  Preuzmi
 • 24-02-2016 00:00

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 25-01-2016 15:18

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina - Stimlje

  Preuzmi
 • 25-01-2016 15:17

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina - Istok

  Preuzmi
 • 25-01-2016 15:00

  Odluka o odredivanju visine sredstava iz Fonda za podrsku politickih subjekata za 2016

  Preuzmi
 • 24-12-2015 10:46

  Odluka o Usvajanju Administrativnog Uputstva Br.04/2015 o korišćenju službenih vozila u Centralnoj Izbornoj Komisiji

  Preuzmi