main-bg

Odluke CIK-a

 • 24-12-2015 10:45

  Odluka o Usvajanju Administrativnog Uputstva Br.03/2015 o Funkcionisanju, Komuniciranju i Izveštavanju unutar Sekretarijata CIK-a I.

  Preuzmi
 • 24-12-2015 10:36

  Odluka o usvajanju Administrativnog Uputstva Br.02/2015 o Arhivi i arhivskoj građi u Centralnoj Izbornoj Komisiji

  Preuzmi
 • 24-12-2015 10:30

  Odluka o Usvajanju Administrativnog Uputstva Br.01/2015 o korišćenju telefonije u Centralnoj Izbornoj Komisiji

  Preuzmi
 • 23-12-2015 15:14

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 17-12-2015 00:00

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 09-12-2015 15:13

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina - Mitrovica

  Preuzmi
 • 19-11-2015 11:21

  Odluka o zameni clanova Skupstine Opstina

  Preuzmi
 • 03-11-2015 12:28

  Odluka o usvaja se devetomescni izvestaj budzeta CIK-a okoncan 30 septembra 2015

  Preuzmi
 • 02-11-2015 00:02

  Odluka o usvaja se strateski plan interne revizije CIK-a za period 2016-2018

  Preuzmi
 • 02-11-2015 00:02

  Odluka o usvaja se godisnji plan interne revizije CIK-a za 2016 godinu

  Preuzmi