main-bg

Pejë

Abdurrahim Haxhisefa - Viši Opštinski Izborni Službenik

Broj telefona: 044 393 711

E-mail: abdurrahim.haxhisefa@kqz-ks.org; abdurrahim_haxhisefa@hotmail.com

Adresa: Ndertesa e Komunes Kati III Nr.20


Opšta statistika:


Glasac: 10,3078
Biracki Centar: 23
Biracka Mesta: 125 


1701C - Osnovna Škola "Asdreni"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1701C

Lokacija: Pec

Glasač: 4,047

Biračka Mesta: 5

1702C - Osnovna Škola "Vaso Pashë Shkodrani"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1702C

Lokacija: Pec

Glasač: 5,402

Biračka Mesta: 6

1703C - Osnovna Škola "Lidhja e Prizrenit "

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1703C

Lokacija: Pec

Glasač: 3,408

Biračka Mesta: 4

1704C - Osnovna Škola "Ramiz Sadiku"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1704C

Lokacija: Pec

Glasač: 12,308

Biračka Mesta: 14

1704X - Osnovna Škola "8 Marsi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1704X

Lokacija: Pec

Glasač: 8,952

Biračka Mesta: 11

1704Y - Srednja Tehnićcka Škola " Shaban Spahia" (bivsi Birov Škola)

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1704Y

Lokacija: Pec

Glasač: 6,924

Biračka Mesta: 8

1705C - Osnovna Škola "Xhemajl Kada"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1705C

Lokacija: Pec

Glasač: 5,573

Biračka Mesta: 7

1705X - Institut Agronomije

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1705X

Lokacija: Pec

Glasač: 3,535

Biračka Mesta: 4

1706C - Osnovna Škola "7 Septembar"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1706C

Lokacija: Vitomirica

Glasač: 7,298

Biračka Mesta: 8

1707C - Osnovna Škola ''Lidhja e Pejës"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1707C

Lokacija: Novo Selo

Glasač: 5,620

Biračka Mesta: 7

1708C - Osnovna Škola "Haxhi Zeka"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1708C

Lokacija: Zahac

Glasač: 2,964

Biračka Mesta: 4

1709C - Osnovna Škola "Pjetër Budi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1709C

Lokacija: Pocesce

Glasač: 1,826

Biračka Mesta: 3

1710C - Osnovna Škola "Rilindja"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1710C

Lokacija: Trstenik

Glasač: 2,575

Biračka Mesta: 3

1711C - Osnovna Škola "Naum Veqilharxhi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1711C

Lokacija: Klicina

Glasač: 3,144

Biračka Mesta: 4

1712C - Osnovna Škola "Migjeni"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1712C

Lokacija: Glodjane

Glasač: 2,389

Biračka Mesta: 3

1713C - Osnovna Škola "Vllaznimi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1713C

Lokacija: Barane

Glasač: 4,809

Biračka Mesta: 6

1714C - Osnovna Škola "28 Nëntori"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1714C

Lokacija: Raušic

Glasač: 4,151

Biračka Mesta: 5

1715C - Škola "Janko Javičević"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1715C

Lokacija: Gorždevac

Glasač: 992

Biračka Mesta: 2

1723C - Osnovna Škola "Dardania "

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1723C

Lokacija: Pec

Glasač: 6,679

Biračka Mesta: 8

1724C - Osnovna Škola "Fan S. Noli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1724C

Lokacija: Krushevac

Glasač: 2,931

Biračka Mesta: 4

1725C - Osnovna Škola"2 Korriku"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1725C

Lokacija: Loda

Glasač: 2,658

Biračka Mesta: 3

1726C - Osnovna Škola "Skenderbeu"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1726C

Lokacija: Trebovic

Glasač: 2,189

Biračka Mesta: 3

1727C - Osnovna Škola "Ali Kelmendi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1727C

Lokacija: Nabrde

Glasač: 2,704

Biračka Mesta: 3