main-bg

Pravo Glasa

Svaka osoba ima pravo da glasa na izborima u skladu sa Zakonom o Izborima ako je 

navršio osamnaest (18) godina na dan kada se održavaju izbori i ako je registrovan kao 

gradanin Kosova u Centralnoj Maticnoj Službi.

Svaka osoba sa pravom glasa ima pravo da glasa na Kosovu na dan izbora i u izbornoj 

zoni gde je on ili ona registrovana  pod uslovom da se njegovo ili njeno  ime pojavljuje 

u Centralnom Registru gradana ili je registrovan/a kao gradanin Kosova nekog datuma 

odredenog od strane CIK-a.