main-bg

Priština

Fatmire Bajrami - Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

Numri i telefonit: 044 117 422

E-mail: fatmire.bajrami@kqz-ks.org; bajrami.fatmire@gmail.com

Adresa: Ndërtesa e Komunës, Kati III, Nr.308


Statistikat e përgjithshme:


Votues: 172,143
Qendra të votimit: 56
Vendvotime: 218 


1901E - Škola "Naim Frashëri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1901E

Lokacija: Muhazer Mahala

Glasač: 3,605

Biračka Mesta: 5

1902E - Škola "Sami Frashëri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1902E

Lokacija: Pristina-Katër Llullat

Glasač: 4,293

Biračka Mesta: 5

1903E - Škola "Faik Konica"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1903E

Lokacija: Pristina-Lagja Pejton

Glasač: 4,899

Biračka Mesta: 6

1904E - Škola "Dardania"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1904E

Lokacija: Pristina-Dardania

Glasač: 11,125

Biračka Mesta: 13

1905E - Škola "Shtjefën Gjeçovi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1904E

Lokacija: Pristina-Dardania

Glasač: 11,125

Biračka Mesta: 13

1906E - Folološki Fakultet

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1906E

Lokacija: Pristina

Glasač: 17,579

Biračka Mesta: 20

1907E - Tehnićki Fakultet

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1907E

Lokacija: Pristina-Bregu i Diellit

Glasač: 1,531

Biračka Mesta: 2

1908E - Tehnićki Fakultet

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1908E

Lokacija: Pristina-Bregu i Diellit

Glasač: 710

Biračka Mesta: 1

1909E - Škola "Hasan Prishtina"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1909E

Lokacija: Pristina-Ulpiana

Glasač: 6,803

Biračka Mesta: 8

1910E - Medicinska Škola "Ali Sokoli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1910E

Lokacija: Pristina-Lagja e Spitalit

Glasač: 4,418

Biračka Mesta: 5

1911E - Škola "Ismajl Qemali"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1911E

Lokacija: Pristina-Bregu i Diellit

Glasač: 5,568

Biračka Mesta: 7

1912E - Halla Sportova

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1912E

Lokacija: Pristina-Bregu i Diellit

Glasač: 4,870

Biračka Mesta: 6

1913E - Ekonomski-Pravni Fakultet

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1913E

Lokacija: Pristina Town

Glasač: 8,327

Biračka Mesta: 10

1914E - Škola "Naim Frashëri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1914E

Lokacija: Muhazer Mahala

Glasač: 3,239

Biračka Mesta: 4

1915E - Škola "Iliria"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1915E

Lokacija: Pristina-Bregu i Diellit II

Glasač: 5,719

Biračka Mesta: 7

1916E - Škola "Elena Gjika"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1916E

Lokacija: Pristina-Katër Llullat

Glasač: 3,269

Biračka Mesta: 4

1917E - Škola "Gjergj Fishta"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1917E

Lokacija: Pristina-Taslixhe

Glasač: 6,008

Biračka Mesta: 7

1918E - ElektroTehnićka Škola "Gjin Gazulli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1918E

Lokacija: Pristina-Tauk Bahqe

Glasač: 3,893

Biračka Mesta: 5

1919E - Technićka Škola "28 Nëntori"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1919E

Lokacija: Pristina-Katër Llullat

Glasač: 5,152

Biračka Mesta: 6

1919X - Škola "Pjetër Bogdani"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1919X

Lokacija: Pristina-Katër Llullat

Glasač: 3,060

Biračka Mesta: 4

1920E - Škola "Zenel Hajdini"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1920E

Lokacija: Pristina-Kodra e Trimave

Glasač: 5,091

Biračka Mesta: 6

1920X - Škola "Nazim Gafurri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1920X

Lokacija: Pristina-Kodra e Trimave

Glasač: 4,829

Biračka Mesta: 6

1921E - Škola "Asim Vokshi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1921E

Lokacija: Pristina-Kodra e Trimave

Glasač: 4,736

Biračka Mesta: 6

1921X - Škola "Nazim Gafurri"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1921X

Lokacija: Pristina-Kodra e Trimave

Glasač: 5,080

Biračka Mesta: 6

1922E - Škola "Emin Duraku"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1922E

Lokacija: Lap Djamia

Glasač: 6,185

Biračka Mesta: 7

1923E - Srednja Ekonomska Škola"Hoxhë Kadri Prishtina"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1923E

Lokacija: Pristina-Dardania

Glasač: 1,793

Biračka Mesta: 2

1924E - Škola "Meto Bajraktari"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1924E

Lokacija: Baholi

Glasač: 2,564

Biračka Mesta: 3

1925E -Škola "Meto Bajraktari"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1925E

Lokacija: Baholi

Glasač: 3,396

Biračka Mesta: 4

1926E - Škola "Mitrush Kuteli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1926E

Lokacija: Matičane

Glasač: 3,008

Biračka Mesta: 4

1927E - Škola "Shkëndija"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1927E

Lokacija: Ajvalia

Glasač: 6,279

Biračka Mesta: 7

1928E - Škola "Dituria"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1928E

Lokacija: Orlovič

Glasač: 859

Biračka Mesta: 1

1931E - Škola "Anton Zako Çajupi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1931E

Lokacija: Devet Jugovića

Glasač: 2,127

Biračka Mesta: 3

1933E - Škola "Nexhmi Mustafa"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1933E

Lokacija: Besinje

Glasač: 835

Biračka Mesta: 1

1934E - Škola "Ali Kelmendi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1934E

Lokacija: Bariljevo

Glasač: 2,533

Biračka Mesta: 3

1935E - Škola "Avni Rrustemi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1935E

Lokacija: Mramor

Glasač: 1,312

Biračka Mesta: 2

1936E - Škola "Filip Shiroka"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1936E

Lokacija: Slivovo

Glasač: 417

Biračka Mesta: 1

1937E - Škola "Fan Noli"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1937E

Lokacija: Marevce

Glasač: 246

Biračka Mesta: 1

1939E - Škola "Nëna Terezë"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1939E

Lokacija: Šarban

Glasač: 382

Biračka Mesta: 1

1940E - Škola "Ganimete Tërbeshi"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1940E

Lokacija: Lukare

Glasač: 2,323

Biračka Mesta: 3

1941E - Škola "Tefik Çanga"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1941E

Lokacija: Kolić

Glasač: 585

Biračka Mesta: 1

1942E - Škola "Rilindja"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1942E

Lokacija: Kačikol

Glasač: 923

Biračka Mesta: 2

1943E - Škola "Azem e Salihu"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1943E

Lokacija: Dabiševac

Glasač: 339

Biračka Mesta: 1

1949E - Tehnicki Fakultet

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1949E

Lokacija: Pristina

Glasač: 1,501

Biračka Mesta: 2

1951E -Stanovi YU Programa-Centar za Zajednice

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1951E

Lokacija: Pristina

Glasač: 320

Biračka Mesta: 1

1952E - Privatna Kuća, vlasnik- Bora Dragović

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1952E

Lokacija: Gornje Slivovo

Glasač: 81

Biračka Mesta: 1

1953E -Osnovna Škola "Dimitrije Prica"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1953E

Lokacija: Donja Brnjica

Glasač: 581

Biračka Mesta: 1

1954E - Osnovna Škola "Dimitrije Prica"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1954E

Lokacija: Gornja Brnjica

Glasač: 351

Biračka Mesta: 1

1955E - Kuća za Sastanke u selo

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1955E

Lokacija: Devet Jugovića

Glasač: 159

Biračka Mesta: 1

1956E - Osnovna Škola "Nene Tereza"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1956E

Lokacija: Vrani do

Glasač: 873

Biračka Mesta: 1

1957E - Osnovna Škola "Nene Tereza"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1957E

Lokacija: Tenes do

Glasač: 268

Biračka Mesta: 1

1958E - Osnovna Škola "Ditet e Minatorit"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1958E

Lokacija: Saskovac

Glasač: 252

Biračka Mesta: 1

1959E - Osnovna Škola "Nexhmi Mustafa"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1959E

Lokacija: Rimaniste

Glasač: 517

Biračka Mesta: 1

1960E - Osnovna Škola "Nexhmi Mustafa"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1960E

Lokacija: Prugoce

Glasač: 1,867

Biračka Mesta: 3

1961E - Osnovna Škola "Liria"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1961E

Lokacija: Kloko

Glasač: 169

Biračka Mesta: 1

1962E - Osnovna Škola "Isa Boletini"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1962E

Lokacija: Businje

Glasač: 662

Biračka Mesta: 1

1963E - Osnovna Škola "Iliria"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 1963E

Lokacija: Marevce (Bullovi Mahala)

Glasač: 219

Biračka Mesta: 1