main-bg

Rregulloret

 • UREDBA Br.01/2017 o unustrasnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta institucije Centralne Izborne Komisije

  Preuzmi
 • UREDBA Br.02 / 2017 o opisu radnih zadataka i klasifikacije radnih mesta u sekretarijatu Centralne Izborne Komisije

  Preuzmi
 • UREDBA NR 03/2017 o procedurama regrutacije, imenovanja i probnog rada sluzbenika Sekretarijata Centralne Izborne Komisije

  Preuzmi
 • UREDBA BR 04 / 2017 o unapredenju u karijeri i rasporedivanju sluzbenika u Sekretarijatu Centralne Izborne Komisije

  Preuzmi
 • UREDBA - BR. 05 / 2017 kodeks ponasanja za osoblje Sekretarijata Centralne Izborne Komisije

  Preuzmi