main-bg

Članovi CIK-a

Valdete Daka- Presednik CIK-a

Valdete Daka, je rodena 19.04.1961 u Mitrovicu. Studirala je Pravne Nauke na

Univerzitetu i Prištini. U studijskim aktivnostima završila je Parvosudni ispit. U periodu

1985-1986, radila je kao referent za pripremu sednica u Skupštini Opštine Prizren.

Predsednica CIK-a gos. Valdete Daka je sudija od karijere. Od 1986-1992, radila je kao

sudija u Opštinskom Sudu Prizren, u oblasti Krivicnog prava za maloletnike. Od 2000-

01, radila je kao sudija u Opštinskom Sudu Prizren.Od 2001-02, radila je na obuku sudija

u SIK (Sudskom Institutu Kosova). Od 2003, radi kao sudija u Okružnom Sudu u Prizren

u oblasti krivicnog prava za maloletnike. Dana, 16.02.2010, gos. Daka je izabrana za

Sudiju Vrhovnog Suda Kosova.


Nakon trogodišnjeg obucavanja od 2006 godine, gos. Valdete Daka je certifikovna od

strane Saveta Evrope kao trener za obuku sudija i tužioca o Evropskoj Konvenciji za

Ljudska Prava.Ujedno je i certifikovani ekspert u ovoj oblasti. Predsednica CIK-a gos.

Valdete Daka, je clan Upravnog Odbora Udruženja Sudija Kosova i redovnih obuka

Kosovsko Instituta za Pravosude u Krivicnoj oblasti i u oblasti Ljudskih Prava.Takode

je trener za obuku kandidata za buduce sudije za polaganje Pravosudnog ispita.Takode

je gos.Daka je clan Sudskog Veca Kosova i clan Nezavisne Komisije Poverenika za

Nominacije i Izbor Sudija i Tužilaca.

Govori jezike:

albanski

engleski

 srpski

turski

Komjuterske sposobnosti: Microsoft office, Word, Excel dhe Power Point