main-bg

Obaveštenje sa sastanka CIK-a

Centralna Izborna Komisija je održala svoj sastanak kojim je predsedavala predsednica, Valdete Daka.

Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je donela odluku za Potvrdivanje Rezultata za Predsednika Opštine za pet (5) Opština za Lokalne Izbore koji su se održali 22 oktobra. Rec je o opštinama: Glogovc, Obilic, Kamenica, Junik i Istok. 


Pre nekoliko dana, Centralna Izborna Komisija je donela odluku da potvrdi rezultate za Predsednika Opštine u 32 opštine sa Lokalnih izbora (Ðakovica, Gnjilane, Dragaš, Kacanik, Klina, Južna Mitrovica, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Suva Reka, Uroševac, Vucitrn, Mališevo, Klokot, Decane,  Kosovo Polje, Leposavic´, Lipljan, Novo Brdo, Pec´, Srbica, Štrpce, Vitina, Zubin Potok, Zvecan, Mamuša, Elez Han, Gracanica, Ranilug i Severna Mitrovica).