main-bg

Obaveštenje sa sastanka CIK-a

Centralna Izborna Komisija održala je svoj sledeći sastanak kojim je predsedavala predsedavajući CIK-a, Valdete Daka.

Na ovom sastanku, Centralna Izborna  Komisija donela je odluku o potpunom prebrojavanju  440 birackih mesta iz razlicitih opština na Kosovu. Prebrojavanje se  odnosi na izbore Skupštine opštine i dolazi nakon odluke Izbornog Panela za žalbe i Predstavke za prebrojavanje ovih birackih mesta.

Takode, na ovom sastanku, Izvršni  Nacelnik  Sekretarijata CIK-a Enis Halimi predstavio je izveštaj o napretku priprema za drugi krug izbora za predsednike opština koji ce se održati u 19 opština.

On je najavio da se astavlja operaciju van Kosova, gde imaju pravo glasa  6 hiljada i 847 biraca.

Halimi je takode izvestio o pripremama  za glasanje osoba sa posebni potrebama  i okolnostima da bi mogli da glasaju preko mobilnih pokretnih timova na dan izbora. Ukupan broj biraca u ovoj kategoriji je 2.000 i 16 biraca.

U sledec´oj tacki dnevnog reda, Centralna Izborna  Komisija odobrila je Plan za Drugi krug izbora  (19. novembra) i imenovala  Biracke Odbore  u opštini Parteš gde ce se  održati ponovljeno glasanje za  Predsednika Opštine  istog dana.