main-bg

CIK je objavio konačne rezultate izbora za Predsednike Opština u 18 opština

Na sastanku koji je održan 29 novembra, Centralna Izborna Komisija objavila je konačne rezultate drugog kruga izbora za Predsednike Opština 17 opština, kao i konačne rezultate ponovnog izbora za Predsednika Opštine Parteš. Končni rezultati drugog kruga izbora se objavljuju za sledeće opštine: Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Kačanik, Klina, Kamenica, Južna Mitrovica, Obilić, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Suva reka, Uroševac, Vučitrn i Mališevo.

Ovi konacni rezultati ne ukljucuju rezultate Drugog kruga izbora za Predsednike Opština Istok i Klokot, pošto odluka o pritužbama još nije zavšena.

Na ovom sastanku Centralna Izborna Komisija objavila je i konacne rezultate ponovnog izbora za Predsednika Opštine Parteš, koji je održan 19. novembra.

Na ovom sastanku, predsednica CIK-a, Valdete Daka, najavila  je da c´e od 15:00  (dana 29. novembra 2017 godine) poceti 24-casovni rok za prigovore pri Izbornom Panelu za Žalbe i Predstavke.

Rezultatet për Kryetar të Komunave