main-bg

Obaveštenje sa sastanka CIK-a

Centralna Izborna Komisija je održala svoj redovni sastanak kojim je predsedavao član, Binak Vishaj.

Na ovom sastanku Centralna Izborna Komisija je potvrdila Konacne izborne rezultate Drugog kruga izbora za Predsednika Opštine: Ðakovica, Gnjilane, Dragaš, Kacanik, Kamenica, Južna Mitrovica, Obilic, Podujevo, Štimlje, Suva Reka, Vucitrn i Mitrovica i potvrdila je konacne rezultate ponovljenog glasanja  za Predsednika Opštine u Parteš.

Centralna Izborna Komisija objavljuje konacne izborne rezultate za Predsednika Opštine u Klokot  gde je receno da od vremena objavljivanja pocinje da tece rok od 24 casova za žalbe pri Izbornom Panelu za Žalbe i Predstavke. 

Na sledec´oj tacki dnevnog reda, Centralna Izborna Komisija je takode potvrdila konacne izborne rezultate Skupštine Opštine Vucitrn koji su održani  22. oktobra. Na prethodnim sastancima, CIK je potvrdio konacni rezultat za 37 skupština opština.

Dok je u vezi sa pripremama za organizovanje drugog kruga izbora za Predsednika Opštine u Istok, koji c´e se održati 17. decembra, Izvršni Službenik Sekretarijata CIK-a, Enis Halimi, predstavio clanovima izveštaj o napretku ovih priprema.

Što se tice potvrdivanja i verifikacije biraca van Kosova  (2. decembra - 6. decembra) za opštinu Istok, dao je na znanje da ima ukupno 85 biraca koji su dostavili dodatni zvanicni dokaz za adresu prebivališta van Kosova i da su potvrdeni. U meduvremenu, biraci  koji su registrovani van Kosova (16. jula - 23. avgusta 2017. godine) koji nisu dostavili dodatne zvanicne dokaze, bic´e vrac´eni kao biraci na birackom spisku na Kosovu, prema njihovim adresama u Centralnom registru gradana.