main-bg

Finansijski Izveštaji & Revizija

Svaki politicki subjekat (ukljucujuci politicke partije, koalicije, gradanske inicijative i nezavisne kandidate), koji ucestvuje na izborima, treba da podnese Centralnoj izbornoj komisiji Izveštaj o objavljivanju, finansija.


Izveštaj o objavljivanju finansija kampanje Politickih subjekata, ukljucujuci sve ogranke i sastavne delove, za period koji pocinje na dan raspisivanja izbora od strane Predsednika Kosova i završava se na dan vanrednih ili prevremenih izbora.


Izveštaj o objavljivanju finansija kampanje  podnosi se se najkasnije cetrdeset i pet (45) kalendarskih dana nakon dana izbora.


Centralna izborna komisija ce, u skladu sa izbornim pravilom, odrediti ogranicenje troškova kampanje potvrdenog politickog subjekta, koje c´e biti izraženo kao iznos koji proizilazi na osnovu broja registrovanih biraca.


Subjekti ne mogu potrošiti više od odredenog ogranicenja za svoju politicku kampanju. Svaki politicki subjekat je dužan da vodi tacne i detaljne podatke o finansijskom stanju u sedištu i u svim ograncima tokom perioda ukljucenog u Izveštaj o objavljivanju finansija kampanje.


Kliknite ovde da preuzimate